ประชุมสภา อบจ.สระแก้วครั้งแรก ผลเลือกประธานและรองฯเป็นไปตามคาด

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมแสดงความยินดี กับประธานสภาฯ อบจ.สระแก้วและรองคนใหม่ที่ได้รับเลือกจากสมาชิก 30 คน

เมื่อเวลา 10.20 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางมาเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายหลัง กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว จำนวน 30 คน ตาม พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เพื่อเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วคนใหม่ และนายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางดรุณี พูนประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขต 1 อำเภอเขาฉกรรจ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อและยกมือให้เป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สำหรับรองประธานสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นายสมบัติ สุริยันต์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 อำเภอวังน้ำเย็น ได้เป็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คนที่ 1, ร.อ.ทองทศ มากสาคร สมาชิกสภาฯ เขต 2 อำเภอคลองหาด ได้เป็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คนที่ 2 และ นางนันทภัค สายนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วและท้องถิ่น รวมทั้งกำหนดการประชุมสมัยสามัญของสภา อบจ. เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ,การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นต้น

—————————-
ขอบคุณภาพ/อบจ.สระแก้ว

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"