X

โรงเรียน จ.สระแก้ว เตรียมพร้อมทำความสะอาด-ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 รับเปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ.64 นี้

สระแก้ว – โรงเรียนในพื้นที่ จ.สระแก้ว เตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กและผู้ปกครอง เริ่มทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานที่ภายในโรงเรียนเพื่อรับเปิดเรียนรอบใหม่วันที่ 1 ก.พ.64 นี้

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศเรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 ม.ค.64 ภายหลังมีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในพื้นที่ 28 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 45 วรรคหนึ่ง(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 วรรคหนึ่ง(4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และข้อ 7 วรรคหนึ่ง(3) ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ.2563 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ เปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2564 เป็นต้นไปนั้น

นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เปิดเผยว่า หลังกระทรวงศึกษามีคำสั่งให้เปิดโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 นั้น ทางโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา และโรงเรียนมัธยมในสังกัด จึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปิดเรียนดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 19 (มทบ.19) อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู และคณะครูของโรงเรียน ได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพื่อเตรียมเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ.นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กและผู้ปกครอง โดยมีการฉีดล้างทำความสะอาดสถานที่และพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในห้องเรียน โรงอาหาร และบริเวณภายในโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งหลังจากมีการเปิดเรียนแล้ว ทางโรงเรียนก็เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการเปิดเรียนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดด้วย

——————————

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"