X

มอบปริญญาชีวิต ผู้สูงอายุ จ.สระแก้ว “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”

(สระแก้ว) – มอบปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2562 “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น โดยมี นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายบุญเลี้ยง ชงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุให้การต้อนรับ โดยเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นขึ้น จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี และภาคทำภูมิปัญญาศึกษา 6 เดือน มีมหาวิทยาลัยบูรพาสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น การเรียนการสอนสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน คือ ให้ความรู้ และดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ว่า “สุขภาพดี มีภูมิปัญญา พร้อมจิตอาสาพัฒนาสังคม”

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ที่เข้ารับปริญญาชีวิตปีนี้ มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตร คือ มาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทำแบบทดสอบรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทำภูมิปัญญาศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นนักเรียนชาย 4 คน นักเรียนหญิง 41 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน

—————————-

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"