พสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้ว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 วันปิยมหาราช

สระแก้ว – พสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วร่วม พิธีพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระแก้วทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และ พสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงรักษาเอกราชของชาติไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากการปกครองแบบจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา เป็นการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับอารยประเทศ โดยส่วนกลางมีกระทรวง ทบวง กรม ส่วนภูมิภาคมีจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ ท้องถิ่นมีสุขาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน พระองค์ยังทรงนําระบบการบริการสาธารณะจากราชการไปสู่ประชาชน ได้แก่ การรถไฟ โทรเลข โทรศัพท์ การไปรษณีย์ การสร้างถนน สะพาน การจัดระบบสุขาภิบาล การทำน้ำสะอาด การชลประทาน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาทรงเป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงห่วงใยความทุกข์สุขของทวยราษฎร์ การสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ


หลังจากนั้น ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสี แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการและฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณ หลังจากเสร็จพิธีประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระแก้วร่วมใจกัน ทาสี ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์และฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริเวณดังกล่าวเพื่อความสวยงาม

ส่วนที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ว่าที่ พ.ต.ท.จิรวัฒน์ รางสาตร์ ผบ.ร้อย.ตชด.126 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.หวัดสระแก้ว โดยมีนาย พงศ์พิเชษฐ์ พงษ์นาค ปลัดอาวุโสอำเภออรัญประเทศ ผู้รักษาราชการแทนนายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ประมาณ 300 คน โดยทาง กก.ตชด.12 ได้เข้าส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดนร่วมพิธีดังกล่าว ที่หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 300 คน และที่หอประชุมอำเภอตาพระยา มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 500 คน ด้วย

—————————-

ภาพโดย/ทีม ปชส.สระแก้ว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"