เริ่มแล้ว!! กลุ่มผู้ประสบปัญหารวมตัวขับเคลื่อน “สภาพลเมืองจังหวัดสระแก้ว”

สระแก้ว – คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จับมือ องค์กรชุมชน นักวิชาการและกลุ่มผู้ประสบปัญหาทุกพื้นที่ รวมตัวขับเคลื่อนสภาพลเมืองจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว มีการจัดเวทีสานเสวนาพลเมืองสระแก้ว ในหัวข้อ “สิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลและชุมชนกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด” เพื่อเปิดประเด็นปัญหา รวบรวมกลุ่มผู้ประสบปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ ใน จ.สระแก้ว ประกอบด้วย หน่วยงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สภาเกษตรกร องค์กร สมาคม ชุมชน นักวิชาการและสื่อ ประมาณ 70-100 คน เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ นำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน สำหรับการขับเคลื่อนไปสู่สภาพลเมืองจังหวัดสระแก้วในอนาคต ระหว่างเวลา 12.30-16.30 น. โดยมีนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ความรู้และถอดบทเรียนการแก้ปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา และ ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระภาคตะวันออก

ทั้งนี้ เวทีดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอปัญหาในพื้นที่ จ.สระแก้ว เช่น พื้นที่ปัญหาที่ดินชายแดนไทย-กัมพูชา ,ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานกำจัดขยะพิษ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร และปัญหาขยะพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัด ,ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นนิคมฯโรงไฟฟ้าขยะ และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องให้ร่วมกันเดินหน้าจัดตั้ง “สภาพลเมืองจังหวัดสระแก้ว” เพื่อให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมรับทราบนโยบายสาธารณะและนำเสนอปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อชุมชน สังคมและความเป็นอยู่ของคนสระแก้วในอนาคตต่อไป

https://web.facebook.com/watch/?v=336249564469894

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น