X

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี – ผู้ว่าฯปราจีนบุรี เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายนิทน เกตุลุนสงค์ อัยการจังหวัดปราจีนบุรี นายศักดิ์ชัย รังสิวรารักษ์ อัยการจังหวัด สกช.จังหวัดปราจีนบุรี นายชัยพล โพธิ์เรือง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนแลครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี นายณรงค์ฤทธิ์ รอดแช่ม ตัวแทนอัยการจังหวัด สกช.สาขากบินทร์บุรี นายวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

ทั้งนี้ ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม จากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันน้อยลง ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจภายในครอบครัว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสังคมที่แก้ไขได้ยากและรูปแบบของความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น การทารุณทางกาย การทารุณทางจิตใจและการทารุณทางเพศ ตามที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ สตรีและเด็กมักตกเป็นเหยื่อของการกระทำความผิด เนื่องจากเด็กและสตรี มีลักษณะจำกัดทางกายภาพที่จะป้องกันตนเองจากการถูกใช้กำลังทำร้ายการคุกคามและล่วงละเมิดจากผู้ใหญ่และผู้ชาย จึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในสังคมไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

จากกรณีประเด็นปัญหาความรุนแรงดังกล่าว เป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่ต้องได้รับการเยียวยาแก้ไข ประกอบกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งดำรงครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงผลักดันจนเป็นยุทธศาสตร์ต้นแบบของสหประชาชาติในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กจากปัญหาความรุนแรง เพื่อนำหลักการและแนวทางดังกล่าว ไปใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กให้เป็นรูปธรรมอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นการสนองต่อแนวนโยบายตามพระดำริดังกล่าว สำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้กิจกรรม“ การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ”

อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ และการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัว และมีการจัดกิจกรรมการประกวดการวาดภาพของนักเรียนในหัวข้อ“ การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาตามอันดับ และการจัดบูทนิทรรศการและแจกเอกสารเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ทางกฎหมายจากหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานตำรวจภูธรเมืองจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี และยังมี โอ๋ พจนา อาร์สยาม ศิลปินรับเชิญ ร่วมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และบุคคลในครอบครัว เกิดการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติต่อกันในครอบครัวด้วยความรักความผูกพัน ความสามัคคี อันเป็นเกราะป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

————————–
ข่าว-ภาพโดย/วัฒนา พวงสมบัติ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"