ขนส่งปราจีนบุรีอบรมความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน

ปราจีนบุรี – สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี อบรมสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับ-ส่ง นักเรียน เพื่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าของรถและคนขับรถรับ-นักเรียนความรู้และทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยการปฏิบัติตามกฎจราจร มีใบอนุญาตใช้รถเพื่อรับจ้างรับ-ส่ง นักเรียนอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี่กบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับ-ส่ง นักเรียน โดยขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมผู้ประกอบการขับรถรับ-ส่ง นักเรียน การอบรมตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของรถ และคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน มีความรู้และทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎจราจร รถรับ-ส่งนักเรียนมีใบอนุญาตใช้รถเพื่อรับจ้าง-ส่งนักเรียนอย่างถูกต้อง จะสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ใช้บริการ นำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยผู้ปฏิบัติงานภาคอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง นิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือในตัวเมือง ทำให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถนำรถมาวิ่งเพื่อให้บริการรับ-ส่ง นักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการ เจ้าของรถและคนขับรถจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมายจราจร ทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัย จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของรถรับ-ส่ง นักเรียน จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดปราจีนบุรีอีกทางหนึ่ง โดยมีนางสุวรรณา สมทรัพย์ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รายงาน

ทั้งนี้ นางสุวรรณา สมทรัพย์ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวว่า ในการจัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับ-ส่ง นักเรียน จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าของรถและคนขับรถรับ-นักเรียนความรู้และทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยการปฏิบัติตามกฎจราจรมีใบอนุญาตใช้รถ เพื่อรับจ้างรับ-ส่งนักเรียนอย่างถูกต้อง สร้างและความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ใช้บริการ นำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างดี โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยจิตสำนึก และมารยาทในการขับรถ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับรถโรงเรียน ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ อปท. และเอกชนในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี ซึ่งมีผู้เข้าอบรม 130 คน มีตำรวจทางหลวง 5 กก.3 เจ้าหน้าที่ ปภ.เขต 3 และโรงเรียนสอนขับรถสหกิจ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

—————————-
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น