นายก อบจ.สระแก้ว เป็นลมหิ้วปีก ขณะร่วมเปิดโครงการทุ่งนภาโมเดล ของกองทัพอากาศ จ.สระแก้ว

สระแก้ว – นายก อบจ.สระแก้ว เป็นลมหิ้วปีก ขณะร่วมพิธีเปิดโครงการ”ทุ่งนภาโมเดล” ร่วมกับผู้บัญชาการทหารอากาศ ของกองบิน 206 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เตรียมยกระดับเป็นกองบิน 3 และจัดระเบียบให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านรอบพื้นที่ในการทำการเกษตรและอยู่อาศัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณพื้นที่ฝูงบิน 206 ริมถนนสายวัฒนานคร-บุรีรัมย์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการ”ทุ่งนภาโมเดล” ซึ่งเป็นแปลงสาธิตแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนำรูปแบบ โคก หนอง นา มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้ประโยชน์เพียงพอตลอดทั้งปี โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โครงการ”ทุ่งนภาโมเดล” มีจุดเริ่มต้นจากนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในเรื่องการดูแลราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบของกองบินและฝูงบินทหาร โดยเฉพาะที่อาศัยในพื้นที่ที่กองทัพอากาศดูแล ในลักษณะฐานบินและชาวบ้านอยู่ร่วมกัน โดยมอบหมายให้สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพอากาศ สนง.ปรมน.ทอ. ดำเนินการโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในพื้นที่รับผิดชอบของฝูงบิน 206 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สำหรับฝูงบิน 206 เป็นฝูงบิน เพื่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ในพื้นที่ฝูงบิน 206 มีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาทำการเกษตรกรรม ดังนั้น กองทัพอากาศจึงได้จัดแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากพื้นที่ปฏิบัติการทางยุทธการให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ โดยการเช่าจากกรมธนารักษ์ไร่ละ 20 บาทต่อปี แต่ยังพบว่ายังประสบปัญหาความแห้งแล้งในฤดูแล้งและเกิดอุทกภัยในฤดูฝนทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารและ พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพนำไปสู่การประกอบสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยังสามารถสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประเทศ นอกจากนั้น ยังมีการสร้างมวลชนสัมพันธ์เพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงอีกด้วย กองทัพอากาศจึงได้พิจารณาดำเนินโครงการ ทุ่งนภาโมเดล เป็นพื้นที่นำร่องบริเวณทางหลวงหมายเลข 3198 จำนวน 644 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา มีประชาชนร่วมโครงการจำนวน 41 ราย จัดสร้างสระน้ำตามความต้องการประมาณ 24 แห่ง มีคลองไส้ไก่เชื่อมต่อกัน โดยให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์และพัฒนาพื้นที่โดยรอบฝูงบิน 206 อ.วัฒนานคร เพื่อทำการเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดเผยว่า ทางกองทัพอากาศเตรียมจัดตั้งกองบิน 3 ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้เป็นต้นไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขยายสนามบินเดิมให้ยาวขึ้น สามารถรองรับการขึ้น-ลงของเครื่องบินโดยสารได้ในอนาคตในพื้นที่แนวรั้วของสนามบินและทำเส้นทางเข้าสนามบินที่เป็นสัดส่วน ส่วนปัญหาการไล่รื้อชาวบ้านที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่กองทัพอากาศดูแล จะมีการจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างแท้จริง จะไม่มีการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่แต่อย่างใด เพียงบางอย่างอาจต้องทำให้ถูกต้องควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการทุ่งนภาโมเดล ที่เปรียบเหมือนฟ้ากับดินเกื้อกูลกันด้วย

นางเตือนใจ คำพันธ์ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 ม.1 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เกษตรกรที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า เช่าพื้นที่ของกองทัพอากาศสำหรับทำนาจำนวน 71 ไร่ เมื่อได้รับพิจารณาให้พัฒนาโครงการสระเก็บน้ำตามโครงการทุ่งนภาโมเดล ก็รู้สึกดีใจ ปกติก็จะทำนาทุกปี เมื่อมีบ่อกักเก็บน้ำเมื่อเกิดภัยแล้งก็จะสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถปลูกผักทำเกษตรได้

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงหลังเริ่มพิธีเปิดโครงการดังกล่าวเริ่มเวลา 08.00 น.ผ่านไปได้ประมาณ 30 นาที ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมพิธีมีทั้ง นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ซึ่งได้ยืนตากแดดฟังคำกล่าวเปิดและตัดริบบิ้นเปิดโครงการของผู้บัญชาการทหารอากาศเสร็จ และระหว่างถ่ายรูปร่วมกัน ปรากฏว่า นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เป็นลมทั้งยืน ยืนอยู่ถ่ายรูปไม่ไหว เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปอุ้มและประคองไปนั้นโต๊ะและหิ้วปีกไปขึ้นรถที่มีเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินของ อบจ.มารับกลับไปด้วย

——————————–

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น