ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในเหตุการณ์เสมือนจริง

ปราจีนบุรี – เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟในเหตุการณ์เสมือนจริง ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้า อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ในเหตุการณ์เสมือนจริง ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอัคคีภัย หรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อลดความสูญเสียจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงได้ออกกฎกระทรวง เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดให้นายจ้าง ต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังสามารถแจ้งเหตุและประสานงานระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมดังกล่าวจะช่วยลดการสูญเสียและชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟในเหตุการณ์เสมือนจริง ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 12 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มูลนิธิสว่างบําเพ็ญธรรมสถาน สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

อย่างไรก็ตาม นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟในเหตุการณ์เสมือนจริง ถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของการระงับเหตุอัคคีภัย เพราะหากได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้เกิดทักษะความรู้ในการดูแลตนเอง คนใกล้ชิดผู้ป่วยและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนและของทางราชการได้ จากการฝึกซ้อมทักษะในครั้งนี้ จะเป็นความรู้ความสามารถที่ติดตัวกับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมโดยเฉพาะ ถ้าหากว่าต้องตกอยู่ในสถานที่คับขันขึ้นมาจริง ๆ ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายได้ในระดับหนึ่ง

————————-
ข่าว-ภาพโดย/อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์, วัฒนา​ พวง​สมบัติ​

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น