X

เตรียมความพร้อมผ่อนคลายเปิดด่านชายแดน จ.สระแก้ว

สระแก้ว – ประชุมเตรียมความพร้อมผ่อนคลายเปิดด่านคลองลึกให้พ่อค้าตลาดโรงเกลือวันละ 50 คันและเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าฯ สำหรับรถขนส่งสินค้าข้ามแดน ส่วนกองกำลังบูรพาและหน่วยงาน 4 อำเภอตามแนวชายแดนเรียกประชุมแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว และเตรียมความพร้อมในการผ่อนคลายการเปิดด่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ ภายในอาคารด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ได้จัดเตรียมจุดคัดกรองและอุปกรณ์  ในการตรวจคัดกรองยานพาหนะและชาวกัมพูชา ที่เป็นผู้ค้าตลาดโรงเกลือ ชาวกัมพูชา วันละประมาณ 50 คัน เพิ่มเติมจากรถขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งปกติจะมีประมาณวันละ 300-400 คัน เช่นเดียวกับ ที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด ,จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ , จุดผ่อนปรนทางการค้าตาพระยา อ.ตาพระยา เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมจุดคัดกรองเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วทุกขั้นตอนสำหรับการเปิดให้รถขนส่งสินค้าสามารถเดินทางข้ามแดนได้เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการรองรับความต้องการแรงงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการผ่อนคลายให้มีการเปิดด่านชายแดนบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป ที่ห้องปฏิบัติการทางยุทธวิถี กองกำลังบูรพา หลังจากฝ่ายทหารได้เรียกประชุมฝ่ายเสนาธิการกองกำลังบูรพา ผู้แทน หน่วยเฉพาะกิจ ชุดควบคุมป้องกันชายแดนและผู้บังคับกองร้อยตามแนวชายแดน เรื่องการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวไปก่อนหน้า

พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว ได้ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ประจำหน้าแนว ร่วมกับฝ่ายปกครองทั้ง 4 อำเภอ ติดกับประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย คลองหาด อรัญประเทศ โคกสูง และตาพระยา ที่ห้องประชุม ศปก.ตม.สระแก้ว เพื่อหาแนวทางในการป้องการและแก้ปัญหาการลักลอบเข้าประเทศของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา และเตรียมความพร้อมในการผ่อนคลายเปิดด่านต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ตั้งแต่วานนี้เป็นต้นมา นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ร่วมกับ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว ,พ.ต.ชาญ ว่องไวเมธี ผบ.ร้อย ทพ.1201 และ พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึก เพื่อตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรองยานพาหนะและชาวกัมพูชาที่เป็นผู้ค้าตลาดโรงเกลือวันละประมาณ 50 คัน ที่บริเวณจุดคัดกรอง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ ภายในอาคารด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ด้วย

นอกจากนั้น ยังเดินทางไปที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด ,จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ และจุดผ่อนปรนตาพระยา-บึงตากวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ได้รับการอนุมัติจาก สบค.อนุญาตให้จังหวัดสระแก้ว ผ่อนคลายการเปิดด่านผ่านแดนเพิ่มเติม อาทิ การอนุโลมให้เปิดด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ให้ชาวกัมพูชาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโรงเกลือ สามารถเดินทางเข้ามาเพื่อการขนส่งสินค้าตามความจำเป็น โดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (15 ก.ค.63) เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00-13.00 น. โดยจำกัดจำนวนยานพาหนะหรือรถยนต์วันละไม่เกิน 50 คัน และบุคคลประจำรถรวมไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วทุกขั้นตอนด้วย

ทางด้าน นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า ยานพาหนะและบุคคลประจำรถไม่เกิน 2 คน ต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคจากเจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วทุกขั้นตอน ทั้งนี้ การเปิดด่านเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อขนสินค้าของตนที่อยู่ในร้านค้าภายในตลาดโรงเกลือกลับออกไปได้เท่านั้น จะมาเปิดร้านค้าขายของเหมือนปกติไม่ได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาค้าขายภายในตลาดโรงเกลือ ส่วนพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชา ที่อยู่อาศัยอยู่ก่อนปิดด่านพรมแดนอรัญประเทศ ในช่วงก่อนไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดและได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในประเทศไทย ก็สามารถเปิดร้านค้าขายของได้ตามปกติ โดยจะห้ามเฉพาะชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาเพื่อการขนส่งสินค้าที่ไม่ให้เข้ามาค้าขาย จนกว่าจะมีการประกาศเปิดด่านพรมแดนทั้งระบบในอนาคต

ขณะเดียวกัน นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งนำคณะตรวจความพร้อมในการอนุโลมให้ชาวกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยตามระเบียบที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดพระตาบอง ประเทศกัมพูชา มีความเห็นพองต้องกันที่อนุญาตให้ชาวกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ทางเราก็ได้ชี้แจงให้ฝ่ายกัมพูชาเข้าใจแล้ว ส่วนร้านค้าที่ชาวกัมพูชา เช่าประกอบการการค้าในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ ทางเจ้าหน้าที่ของเรา ทั้งทหาร ตำรวจ ก็ได้ดูแลตรวจตรา ความเรียบร้อย เป็นอย่างดี และเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางเจ้าหน้าก็ได้ทำหน้าที่ ดับเพลิงอย่างทันเหตุการณ์ทันท่วงที่ เพื่อไม่ให้มีการลุกลามไปในบริเวณข้างเคียง

ทางด้าน นายเผือก อายุ 28 ปี ชาวกัมพูชา ผู้ค้าขายในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กล่าวว่า ไม่ได้เดินทางกลับประเทศกัมพูชา จึงอยู่เปิดร้านค้าขายไปเรื่อง ๆ แม้จะขายได้ไม่มากประมาณ 2-3 พันบาทต่อวัน เพราะมีคนมาน้อย อยากให้มีคนมาเยอะ ๆ เศรษฐกิจจะได้ดี ๆ ถือว่า เป็นเรื่องดีที่ทางการค่อย ๆ ผ่อนคลายให้มีการเดินทางเข้ามาได้บ้าง ซึ่งทราบว่า ในวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดให้พ่อค้าตลาดโรงเกลือในเมืองปอยเปตเข้ามา 50 คัน น่าจะไปที่ตลาดเบญจวรรณ ก่อนเป็นจุดแรก หลังจากนั้นก็จะเป็นตลาดอื่น ๆ ตามลำดับ

—————————–

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"