ปิดครัวพระราชทานฯ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จ.สระแก้ว

สระแก้ว – พิธีปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อานวยการ สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ

ทั้งนี้ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย” ขึ้น จากนั้นได้มอบอาหารปรุงสุกเมนูหมูกระเทียม ไข่ต้ม ไส้กรอก น้ำพริกคั่วกลิ้ง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ บริเวณหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จำนวน 300 ชุด และอำเภอวัฒนานคร จำนวน 1,600 ชุด รวม 1,900 ชุด โดยมี พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะ มาร่วมพิธีด้วย

สำหรับครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน รวมทั้งสิ้น 17,501 ชุด นำอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย แจกจ่ายไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการ รักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

อย่างไรก็ตาม สภากาชาดไทยได้จัดแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการร่วมบริจาคเงิน 63 บาท ในโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัย COVID และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และประทังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664

 

——————————-

ภาพโดย/ทีมข่าว ปชส.สระแก้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น