X

หนีตรวจสอบ!! นายก​ฯ​ และผู้บริหาร อบจ.สระแก้ว อ้างหนังสือโต้แย้งฯ ส่อเค้าไม่โปร่งใส

สระแก้ว – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหาร อบจ.สระแก้ว ไม่ยอมเข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อหนีกระทู้ถามอภิปรายงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์สู้วิกฤตโควิดฯ และอาหารกลางวันจัดงานวันเด็กสูงถึง 3 ล้านบาท โดยไม่ยอมเปิดเผยราคาจัดซื้อ ส่อเค้าไม่โปร่งใส อ้างหนังสือโต้แย้งระเบียบเล็กน้อยเพื่อไม่ต้องชี้แจงหรือนำข้อมูลมาเปิดเผย ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจะพิจารณาอย่างไรว่า จะปล่อยให้การหนีกระบวนการตรวจสอบผ่านเลยไปหรือยืนยันให้สามารถตรวจสอบได้

เหตุการณ์เมื่อวันที่วันที่ 21 พ.ค.63 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว มีการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยนายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยการประชุมครั้งนี้ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คณะผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯไม่เข้าร่วมประชุมแม้แต่คนเดียว มีเพียงหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงชื่อเข้าร่วมประชุมเพียง 19 คน เท่านั้น

นายทองวราห์ มากสาคร รองประธานสภา อบจ.สระแก้ว กล่าวในการอภิปรายว่า การที่ นายก อบจ.พยายามหลบหนีการตอบกระทู้ถามโดยอ้างว่า ผิดระเบียบนั้นระเบียบนี้นั้น การเลื่อนการยื่นกระทู้ถามจากครั้งก่อนหน้านี้นั้น เป็นการใช้อำนาจประธานสภาในการเลื่อนจากวันที่ 15 พ.ค.63 เป็นวันที่ 21 พ.ค.63 แต่หนังสือโต้แย้งที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วที่ดูแล อบจ. วินิจฉัยนั้น ถือว่าเป็นการเอาข้อกฎหมายเล็กน้อยมาเลื่อนประชุม และใช้วิธีการแบบนี้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ หากบริสุทธิ์ใจที่จะตอบข้อข้องใจหรือชี้แจง เป็นการตั้งใจหลบเลี่ยง ทั้งที่กระทู้ถามมีการขอเอกสาร ขอฎีกาการใช้จ่ายเงินในการจัดซื้อในโครงการต่าง ๆ แต่ไม่ยอมให้เอกสาร จึงได้สอบถามไปยังสำนักงานสาธารณสุขว่า เป็นผู้ยื่นขอมาหรือไม่ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกไม่เคยรับรู้ว่า มีการนำเงินงบประมาณ อบจ.ไปใช้ด้านการแพทย์ใดบ้างเลย นายกฯ ไม่เคยมาประชุม ขอเอกสารไปก็ยืดเยื้อไปเรื่อย ไม่เคยได้เลย

ทางด้าน นายธวัชชัย โตจีน สมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว เขตเมืองสระแก้ว กล่าวถึงหนังสือโต้แย้งว่า เห็นหนังสือแล้วรู้สึกปวดใจแทนพี่น้องประชาชน อยากถามว่า อบจ.สระแก้ว เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเปล่า แต่ในการทำงานของผู้บริหารนึกจะทำอะไรก็ทำ และนายกฯไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อหนีการอภิปรายฯของสมาชิกเช่นเดิม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นวาระที่นายก อบจ. ต้องตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาฯ ที่สภาฯมีมติให้เลื่อนวาระนี้มาจากการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว เนื่องจากนายก อบจ.ไม่มาตอบกระทู้ และไม่ได้จัดเตรียมเอกสารตามที่ผู้ตั้งกระทู้ขอไว้ แต่ใช้วิธี ทำหนังสือโต้แย้งถึงประธานสภาฯ ว่า ประธานสภาฯและสภาฯไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบดังกล่าว

โดยประธานสภา อบจ.สระแก้ว ได้ระบุตามหนังสือว่า ทางผู้บริหาร อบจ.ได้มีหนังสือยื่นให้กับประธานฯโต้แย้งปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 โดยระบุว่า การประชุมสภาฯที่ผ่านมา ผู้บริหารสามารถตอบคำถามได้ทุกคำถาม แต่ผู้ถามกระทู้ ไม่ถามกระทู้ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ในข้อ 97 วรรค 2 เมื่อถึงระเบียบวาระ สำหรับกระทู้ถาม ผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่า ได้ถอนกระทู้ถามนั้น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 97 วรรค 4 เมื่อถอนกระทู้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นจำหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้น ยื่นกระทู้ถามเรื่องเดียวกัน ถือว่าได้ถอนไปแล้ว ดังนั้นการนำกระทู้ถามที่ถอนไปแล้ว มาบรรจุในวาระการประชุมครั้งที่ 2 ในวันนี้ จึงไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว

ทางผู้บริหารจึงขอให้สภาฯปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น ยื่นต่อนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อวินิจฉัยแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทีม สจ.ที่เข้าร่วมประชุมและเข้าตรวจสอบการทำงานของ อบจ.สระแก้ว ได้ให้ความเห็นว่า การยื่นหนังสือฉบับนี้ ชี้ให้เห็นการก้าวก่ายอำนาจประธานสภาฯ และกิจการสภาฯ อย่างชัดเจน หากสภาฯไม่ทำตามระเบียบจริง นายกฯ ต้องทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหรือศาล ให้ยกมติสภาในครั้งนั้น เนื่องจากประชุมไม่ชอบ ส่วนนายกมีหน้าที่ต้องตอบกระทู้ของสมาชิกสภาฯ แต่การกระทำของ นายก อบจ.ในครั้งนี้ เป็นการเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาฯ เนื่องจากอะไรคงรู้แก่ใจดี……” ความเศร้ากัดกินหัวใจเหลือเกิน…. คงเป็นคำตอบว่า ทำไม่สระแก้วไม่เจริญเหมือนจังหวัดอื่น ๆ ที่เกิดมาพร้อม ๆ กัน” ขอ #ไว้อาลัย อบจ.สระแก้ว แล้วประชาชนจะพึ่งใคร

 

—————————-

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"