เปิดครัวพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ อุปนายิกาสภากาชาดไทย จ.สระแก้ว

สระแก้ว – เปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” แห่งที่ 2 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.สระแก้ว เพื่อมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับประชาชนบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชาใน อ.โคกสูง ตาพระยา และอรัญประเทศ ทุกวัน ๆ ละ 1,600 ชุด ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระแก้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชน ทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ

 

นายเตช บุญนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ขึ้น จากนั้น มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ณ สถานีกาชาดที่ 6 จังหวัดสระแก้ว จำนวน 100 ชุด พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในอำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และอำเภออรัญประเทศ โดยมีเมนูประกอบด้วย ข้าวสวย หมูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวและไข่เค็ม 1,600 ชุด แจกจ่ายให้ประชาชน หมู่ 5 และหมู่ 6 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จำนวน 400 ชุด, หมู่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลโคคลาน หมู่ 10 และหมู่ 17 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จำนวน 800 ชุด

ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารและสิ่งของยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ โดยเฉพาะที่ชุมชนบริเวณด่าน พร้อมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ประกอบด้วย นายคำภา ป้องพาล อายุ 84 ปี มีอาการป่วยกระดูกทับเส้นมากว่า 10 ปี เดินไม่ได้ประมาณ 5 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/2 บริเวณด่าน ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อาศัยอยู่ในบ้านทั้งหมด 4 คน บุตรชายมีอาชีพรับจ้าง แต่ต้องหยุดงานเพราะนายจ้างให้หยุด จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ,ส่วนรายที่ 2 นายนันทพงศ์ พุทธิ อายุ 90 ปี พิการทางการมองเห็น สายตาเลือนลาง สูงอายุไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ อยู่บ้านเลขที่ 3 บริเวณด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน บุตรสาวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเก็บของเก่าขาย ซึ่งยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้

ขณะเดียวกัน นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จิตอาสาจากสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 19 อาสาสมัครจากอำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา อำเภออรัญประเทศอำเภอวัฒนานคร และอาสาสมัครจากจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว ร่วมประกอบ บรรจุ และแจกจ่ายอาหาร ให้กับประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ยังได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกในพื้นที่ อ.ตาพระยา และ อ.โคกสูง ไปแล้วรวม 2,800 ชุดด้วย

สำหรับจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอโคกสูง ส่วนใหญ่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกสูงและอำเภอตาพระยา เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ อำเภออรัญประเทศยังเป็นที่ตั้งของตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สภากาชาดไทยจึงได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ สภากาชาดไทยจะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วันละ 1,600 ชุด โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือสวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

อย่างไรก็ตาม สภากาชาดไทย ได้จัดแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการร่วมบริจาคเงินในโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63” แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563 เป็นพลังน้ำใจ 63 บาท เพื่อมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และประทังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติม โทร.1664

—————————–

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น