ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟู่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี – โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟู่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันต้นไม้แห่งชาติ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายสมชาย เลาหพิพัฒน์ชัย หน.ป่าไม้ ปจ.5 ทุ่งโพธิ์ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ม.14 และ ม.5 ต.วังตะเคียน ร่วมปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติในพื้นที่ป่าชุมชน ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ต้นไม้ที่จะนำมาปลูกได้แก่ ต้นพะยูง ต้นประดู่ จำนวน 500 ต้น ร่วมปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 พ.ค.63 “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้นภายในปี 2565”

นายสมชาย เลาหพิพัฒน์ชัย กล่าวว่า กรมป่าไม้เห็นความสำคัญของป่าไม้ที่เป็นทรัพยากรของชาติ จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าฯ ทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อให้พื้นที่ป่าฯมีความอุดมสมบูรณ์ จึงร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่า

นายประจักษ์ ศรีษะโม ผญ.บ้าน ม.14 บ.ใหม่วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า วันนี้เครือข่ายพิทักษ์ป่าได้ร่วมกันปลูกป่าทดแทน เพื่อให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น อยากฝากถึงคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลผื่นป่าไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป ซึ่งมีสมาชิก 20 คน ในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้

————————
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์, ลักขณา สีนายกอง

 

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"