รวมใจช่วยเหลือผู้เดือนร้อนจากสู้โควิด-19 จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี – มอบเงินช่วยเหลืออุดหนุนกองทุนฯ ให้สถานประกอบกิจการที่พัฒนาศักยภาพลูกจ้างของตนมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ช่วยเหลือลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 11 แห่ง เป็นเงินกว่า 199,200 บาท ส่วน อดีต รมช.สธ.ร่วมกับชาวไต้หวันมอบเวชภัณฑ์ให้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้านเกษตรกรประมงปราจีนบุรี รับแล้วเงิน 15,000 บาทเป็นวันแรก ในขณะที่ประมงปราจีนบุรีรวมทีมงานทุกระดับ จัดการข้อมูลทะเบียนประมง สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มีมาตรการจูงใจให้สถานประกอบกิจการ (สปก.) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างของตนให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การขอรับเงินดังกล่าวหลายกรณี อาทิ สปก. จัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างหรือส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบ เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด จะได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่วนที่เกินนั้น 200 บาทต่อคน รวมถึง สปก.จ่ายค่าจ้างในอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 1,000 บาทต่อคน แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท และอีกกรณีคือ สปก.จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเองแล้วนำไปใช้ทดสอบลูกจ้างของตนเอง มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนสาขาละ 10,000 บาท

นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวเพิ่มเติมว่า จากมาตรการดังกล่าว มี สปก. ทั่วประเทศ ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ ไปแล้วกว่า 567 แห่ง เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท ในส่วนของ สนพ.ปราจีนบุรี จะมอบเงินช่วยเหลืออุดหนุน ให้แก่ สปก. จำนวนทั้งสิ้น 37 แห่ง ได้แก่ บ.สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด, บ.ไทยจีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด, บ.ดั๊บเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีการมอบให้แก่สถานประกอบกิจการจำนวน 11 แห่ง รวมเป็นเงิน 199,200 บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบเงินดังกล่าว ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการ ทั้ง 11 แห่ง จะได้มอบที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ ให้กับทางจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่ สปก. ได้รับนั้น สามารถนำไปช่วยเหลือลูกจ้างในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดย สปก.ที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถติดต่อยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 455 หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร 0 3729 0380 ถึง 1 ต่อ 136 หรือ 137 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ทั้งนี้ อยากให้ สปก. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพลูกจ้างตน เพื่อเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานของ สปก. ผู้ว่าฯ กล่าวทิ้งท้าย

ส่วน นายสุนทร วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล มอบเวชภัณฑ์ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมมอบเครื่องอุปโภคให้ประชาชน 1,500 ชุด ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยอดีต รมช.สาธารณสุข ร่วมกับ คณะกรรมการประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย–ไต้หวัน ในนามชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย มอบเวชภัณฑ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายเซี่ย เจิ้ง จาง ผู้อำนวยการฝ่ายการเมือง สำนักงานเศรษญฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เป็นตัวแทนร่วมกันมอบให้กับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมี พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้รับมอบ หลังจากนั้นในช่วงบ่าย คณะผู้แทน ชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล ได้เดินทางมาที่ มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี เพื่อร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ และน้ำดื่ม รวมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 1500 ชุด สู้กับภัยของการระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วย

นอกจากนั้น ที่สำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง และสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นายปณิธาน นิยมสิทธิ์ นายสำเริง อินทร์เถื่อน นายสรณัญช์ จำปาศรี นางกัตติกา ตูวิเชียร นางสาวฐิตารีย์ เลิศบุญวงศ์ นางทิศธิยา แช่มล้วน นางกิตติมา คำภีร์ นายวีรพัฒน์ สุขจินดา นางสาวสุวรรณา เกษสุพรรณ์ และนายอังกูร พูลพัฒน์ ร่วมให้บริการต่อทะเบียนประมงที่หมดอายุ ขึ้นทะเบียนประมงใหม่ และจดแจ้งการขึ้นทะเบียนกุ้งทะเล ระยะที่ 2 เป็นวันสุดท้ายมีเกษตรกรมารับบริการเป็นจำนวนมาก สำนักงานประมงฯสามารถรวบรวมข้อมูลเข้าระบบของกรมประมงครบทุกฐานขณะเดียวกันเกษตรกรประมงรอบแรกได้เฮ เมื่อเงินล๊อตแรก จำนวน 5,000 บาท รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแต่ละคนโดยตรง เป็นวันแรก สร้างความยินดีให้แก่เกษตรกรประมงในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างยิ่ง

————————-
ข่าว-ภาพโดย/อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ ,วัฒนา พวง

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น