ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่

สระแก้ว – ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ตาหลังในและทุ่งมหาเจริญ เกือบ 50 คน เดินทางยื่นหนังสือคัดค้าน กกต.สระแก้ว กรณีแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแบบใหม่ โดยลดจำนวน สจ.ในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น จาก 4 คน เหลือ 3 คน เพื่อเพิ่มจำนวน สจ.ให้กับพื้นที่ อ.โคกสูง อีก 1 คน โดย ผอ.กกต.สระแก้ว ชี้แจงว่า เป็นการแบ่งเขตโดยยึดระเบียบและข้อมูลจำนวนประชากรปีก่อนการเลือกตั้งเป็นหลัก

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นำโดย นายประเสริฐ ทองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 3 และชาวบ้านในพื้นที่เกือบ 50 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้กับ นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมรายชื่อผู้คัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.แบบใหม่ จำนวนกว่า 2,000 คน โดยเจ้าหน้าที่ กกต.สระแก้ว มีการเชิญชาวบ้านและแกนนำเข้าพูดคุยและอธิบายถึงวิธีการแบ่งเขตดังกล่าว ซึ่งดำเนินการระเบียบและกฎหมาย

 

นายประเสริฐ ทองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 3 กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตาหลังใน ทุกหมู่บ้าน และตำบลทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 4 , 6, 8, 23, 25 เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแบบใหม่ ที่ทำให้อำเภอวังน้ำเย็นเหลือ สจ.เพียง 3 เขตเลือกตั้ง และขอให้กลับไปใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแบบเดิม ที่ใช้ในปี พ.ศ.2555 โดยได้นำส่งรายชื่อผู้คัดค้านที่ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.สระแก้วแบบใหม่ ของเขต อ.วังน้ำเย็น จำนวนกว่า 2,000 คน ให้ ผอ.กกต.สระแก้ว พิจารณาด้วย

สำหรับพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น เดิม มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.สระแก้ว เป็น 4 เขต มี สจ.ได้จำนวน 4 คน แต่ปรากฏว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งแบบใหม่ เหลือเพียง 3 เขต มี สจ.ได้เพียง 3 คน โดยนำไปเพิ่มให้กับพื้นที่ อ.โคกสูง จากเดิมที่มี สจ. ได้ 1 คน เพิ่มเป็น 2 คน ซึ่งจากการเปรียบเทียบฐานข้อมูลตัวเลขทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดสระแก้ว มีประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 566,303 คน หารด้วยจำนวนเขตเลือกตั้ง สจ.สระแก้ว จำนวน 30 เขต จะมีค่าเฉลี่ยราษฎร 1 เขตเลือกตั้ง เท่ากับ 18,876 คน ซึ่งอำเภอวังน้ำเย็นมีประชากร 63,668 คน ถ้าแบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้งตามรูปแบบเขตใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21,222 คน และถ้าแบ่งเขตแบบเดิม 4 เขต จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15,917 คน ซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยราษฎร 1 เขตเลือกตั้งอยู่ 2,959 คน ขณะที่เขตเลือกตั้ง อ.โคกสูง ซึ่งเดิมมีเพียง 1 เขตเลือกตั้ง ใช้อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง มีประชากร 27,296 คน หากแบ่งเขตเลือกตั้งแบบใหม่ ออกเป็น 2 เขต จะมีค่าเฉลี่ยราษฎรต่อเขตเลือกตั้งเท่ากับ 13,648 คน ซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยราษฎร 1 เขตเลือกตั้ง ถึง 5,228 คน จึงต้องการให้กลับไปใช้เขตเลือกตั้งแบบเดิมไปก่อน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการชี้แจงเสร็จสิ้น นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบและกฎหมายให้ชาวบ้านทราบถึงวิธกมรคำนวณจำนวน สจ.แต่ละเขต ซึ่งกำหนดให้อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เมื่อนำจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดมาหารเฉลี่ยแล้ว และปัดเศษจากมากไปหาน้อยให้ครบจำนวน สจ. 30 คน ตามกฎหมาย ปรากฎว่า อ.โคกสูง มีเศษมากกว่า อ.โคกสูง จึงได้จำนวน สจ.เพิ่มอีก 1 คน และ อ.วังน้ำเย็น จึงเหลือ สจ.เพียง 3 คน ซึ่งชาวบ้านก็เข้าใจและยอมรับกับระเบียบดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กันทั่วประเทศ

—————————–

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น