ตรวจโรงงานกำจัดขยะพิษสระแก้ว หลังชาวบ้านร้องทำผิดเงื่อนไข EIA

สระแก้ว – เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะพิษ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสด์เทคโนโลยี (1991) จำกัด (มหาชน) หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนทำผิดเงื่อนไขในรายงาน EIA

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่่ร้องเรียนว่า บริษัทเอกชนรับกำจัดขยะพิษแห่งเดียวในจังหวัดสระแก้วและเป็น 1 ใน 3 แห่งทั้งประเทศ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในรายงาน EIA และมีข้อสงสัยว่า ทางโรงงานกำจัดขยะพิษดังกล่าว ได้ใช้ที่ดินในการดำเนินงานรุกล้ำที่ดิน ที่เป็นสิทธิ์ครอบครองของบุคคลภายนอก เนื้อที่รวมประมาณ 180 ไร่เศษ รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนต่อชุมชนโดยรอบ ทั้งในเรื่องกลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว , ปลัดอำเภอวัฒนานคร ดูแลงานศูนย์ดำรงธรรม , เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 7, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ,ผู้นำชุมชน , คณะกรรมการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.สระแก้ว ได้ร่วมกันเดินทางเข้าร่วมตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะพิษ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทคโนโลยี(1991)จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว

ทั้งนี้ นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และ นายสหัส คำตะเคียน ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ของบริษัทฯ เป็นผู้นำตรวจ ซึ่งโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ 4 บ.หนองมะอึ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งผลการตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะพิษฯ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นประกอบด้วย อาคารรวบรวมกากของเสียรอปรับเสถียร ทางคณะกรรมการฯ ให้ทางโรงงานปรับปรุงแก้ไขโดยให้ทำแผนปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้ปิดประตูอาคาร ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เมื่อเลิกงานแล้วให้ปิดให้เรียบร้อย

สำหรับอาคารปรับเสถียร มีคำสั่งให้ทางโรงงานปรับปรุงแก้ไขโดยให้ทำการปรับปรุงอาคาร และให้ส่งเอกสารการใส่สารปรับเสถียรย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ ส่วนหลุมฝังกลบขยะ สั่งให้ดำเนินการโดยการฝังกลบขยะวันต่อวัน ,ประเด็นของบ่อบำบัดน้ำเสีย ให้ดำเนินการโดยให้ทางโรงงานฯ ส่งบิลค่าน้ำค่าไฟย้อนหลัง เพื่อดูว่า บ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ได้เปิดใช้งานตลอดเวลาตามข้อกำหนดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลปัญหาดังกล่าวไปที่สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี ได้รับข้อมูลการร่วมตรวจสอบกรณีดังกล่าว ระบุว่า จากการตรวจสอบกรณีที่ประชาชนร้องเรียนว่า บริษัทไม่ได้นำกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่กระบวนการปรับเสถียร ก่อนที่จะนำไปฝังกลบในบ่อฝังกลบ ทำให้ผิดเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบการตรวจสอบพบว่า กลิ่นที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกอบการ ตรวจพบจุดที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นค่อนข้างมาก 2 จุด คือ อาคารเก็บกากของเสียอันตรายเพื่อรอการปรับเสถียร และอาคารปรับเสถียร จึงต้องให้บริษัทดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงระบบดังกล่าว ส่งมายังหน่วยงานผู้อนุญาตทราบ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อกักเก็บน้ำเสีย และน้ำชะขยะบริเวณบ่อ L6 ไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออกต่อไป

—————————–

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น