เกษตรกรปราจีนบุรี ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง

ปราจีนบุรี – เกษตรกรปราจีนบุรียื่นหนังสือขอความช่วยเหลือภัยแล้ง โดยขอให้ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บางพลวง ช่วยเหลือกำจัดวัชพืชหรือทำการขุดลอกลำคลอง เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลไปสู่คลองโพธิ์เย็นได้สะดวก

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตัวแทนเกษตรกร จากอำเภอบ้านสร้าง นำโดย นายพยนต์ พฤกษา กำนันตำบลบางยาง ยื่นหนังสือแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อ นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง โดยตัวแทนยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอไปยัง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บางพลวง ตัวแทนกลุ่มเกษตรการ กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ได้เข้าสู่วิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ภัยแล้ง) ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ ต.บางยางและตำบลใกล้เคียงอย่างมาก ต.บางยาง ได้รับผลกระทบทันที 5 หมู่บ้านคือ ม.9, 10, 11, 12 และ 13 ของตำบลบางยาง และยังมีอีกหลายหมู่บ้านของ ต.บางเตย ต.บางแตน และบางกระเจ็ด หมู่บ้านดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำจากลำคลองโพธิ์เย็น ซึ่งคลองโพธิ์ เป็นเส้นทางน้ำสายหลักที่จะส่งน้ำไปยังจุดต่าง ๆ จากประตูน้ำคลองหอทอง ผ่าน ต.บางเตย ไปยังบางแตน สุดเขตบางแตนที่ประตูน้ำบางกระดาน และมีลำคลองแยกตลอดเส้นทางไปยัง ต.บางกระเจ็ด อ.บ้างคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งตลอดลำคลองมีชาวบ้านใช้น้ำเพื่อการเกษตร และบางหมู่บ้านใช้น้ำผลิตน้ำประปาด้วย

ทั้งนี้ กำนันตำบลบางยาง กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในลำคลองโพธิ์เย็น มีจำนวนน้อยมากไม่เพียงพอ ซึ่งจากการตรวจสอบและประสานงานกับพื้นที่ใกล้เคียง พบว่า เส้นทางน้ำจากประตูคลองหอทอง บริเวณลำคลองหอทองน้อย ต.บางเตย ก่อนที่จะมาสู่คลองโพธิ์เย็น มีวัชพืชขึ้นในลำคลองอย่างหนาแน่น เป็นสาเหตุทำให้ขวางทางน้ำในคลอง ไม่พอใช้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในเขตตำบลบางเตย บางยาง บางแตน จังหวัดปราจีนบุรี และ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จึงขอให้ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บางพลวง ได้ช่วยเหลือโดยกำจัดวัชพืชหรือทำการขุดลอกลำคลอง เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลไปสู่คลองโพธิ์เย็นได้สะดวก เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตร การผลิตน้ำประปาและอุปโภค เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้

ทางด้าน นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง กล่าวว่า ได้ทราบข่าวความเดือดร้อนของประชาชนและได้รายงานให้จังหวัดทราบแล้ว และได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะขอสนับสนุนในการช่วยเหลือจาก อบจ.และส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

นายสามารถ สมบูรณ์ เกษตรกรนาปรัง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ที่มีพื้นที่ท้ายคลองที่ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า พื้นที่นาเกือบ 60 ไร่ น้ำแทบไม่เพียงพอในการทำนา ยังนับว่าโชคดีที่ข้าวสุกทัน ก่อนที่จะเสียหาย หากทำนาช้ากว่านี้ 7 วัน นาข้าวอาจจะยืนต้นตาย เพราะว่า ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนา จะเกี่ยวข้าวในอีก 1-2 วันที่จะถึงนี้ แต่ยังมีเพื่อนบ้านหลายคนที่นาข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำน้อยด้วย

—————————–
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์ ,ลักขณา สีนายกอง

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น