ภัยแล้งเริ่มแล้ว!! ชาวนาปรังไม่มีน้ำทำนา ข้าวเริ่มแห้งตาย

ปราจีนบุรี – ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เริ่มแล้ว โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำปรัง ขณะนี้ไม่มีน้ำทำนา นาข้าวเริ่มแห้ง คาดหากไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงภายในกลางเดือนนี้ ต้นข้าวจะตายทั้งหมด

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อบต.ท่างาม ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เกษตรกรที่ทำนาปรัง นำโดย นายวิชัย บุตรสันต์ ประธานกลุ่มเกษตร ม.9 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับชาวนาปรัง 50 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือ ต่อ นายอำนาจ วิลาวัลย์ ส.ส.ปราจีนบุรี เขต1 และ สจ.อธิศักดิ์ ถังสวร โดยยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่างาม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งว่า ขาดแคลนน้ำ ซึ่งในพื้นที่ ต.ท่างาม การเกษตรมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค การปลูกพืชทางการเกษตรเนื่องด้วยคลองส่งน้ำมีปริมาณน้ำตื้นเขินจากวัชพืชในแหล่งน้ำและกีดขวางทางน้ำต่าง ๆ การพังทลายของผิวดินและการกัดเซาะของหน้าดินส่งผลให้ดินสไลด์ลงคลอง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาวะทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการไหลของทางน้ำในลำคลอง ซึ่งในพื้นที่ ต.ท่างาม มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้ำที่สร้างขึ้นไม่เพียงพอในการกักเก็บน้ำไว้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กลุ่มเกษตรกรจึงขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อนสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้ ต.ท่างาม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่างาม บางเดชะ รอบเมือง ศรีมหาโพธิ หาดยาง ซึ่งมีพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรและใช้พื้นที่คลองส่งน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลด้วยกัน

นายอำนาจ วิลาวัลย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ชาวบ้านได้มายื่นหนังสือเพื่อของบประมาณดังกล่าว ตนได้ประสานผ่านทางนายอำเภอและเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในเบื้องต้นแล้ว

ขณะเดียวกัน นางลักขณา พิเนตรโชติ อายุ 34 ปี อยู่ที่73/9 ม.9 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ตนทำนาปรัง 200 ไร่ ขณะนี้นาข้าวไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวแล้ว หากไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวภายในกลางเดือนนี้ จะทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายทั้งหมดจึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาทางนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำให้แก่ชาวนาปรังอย่างเร่งด่วนด้วย

—————————-
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น