กศน.ตรัง เร่งประสานการรับรู้ส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐ

กศน.ตรัง เร่งประสานการรับรู้ส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐ ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐแก่ประชาชน

สร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่ชุมชน วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ร่วมกับสถิติจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการสามารถควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานสนาม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเป็นไปได้ของข้อมูลให้กับพนักงานจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และเพื่อให้พนักงานจัดเก็บข้อมูลมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้อง

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานในพิธี กล่าวว่าทุกท่านที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้การทำสำรวจประสบความสำเร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามวางแผนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐว่าโครงการมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เพียงใด จึงขอให้นักศึกษา กศน.ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานจัดเก็บข้อมูล ตั้งใจฟังคำบรรยาย เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบต่อไป

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน