ชป.นำคณะอนุกรรมการบริหารน้ำเขตอีอีซี ติดตามโครงข่ายน้ำภาคตะวันออก

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วย นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง และโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ จังหวัดระยอง

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ ด้วยการผันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี และลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง โดยลุ่มน้ำคลองวังโตนดมีแผนก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ได้แก่ คลองหางแมว คลองวังโตนด คลองประแกด และคลองพวาใหญ่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถผันน้ำให้แก่อ่างเก็บน้ำประแสร์ได้ประมาณ 70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วนลุ่มน้ำประแสร์มีแผนก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพาน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถผันน้ำให้แก่อ่างเก็บน้ำประแสร์ได้ประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำไปให้จังหวัดชลบุรีได้ถึง 50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วนกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างระบบสูบกลับชั่วคราวคลองสะพานมาเติมอ่างเก็บน้ำประแสร์ ปัจจุบันต่อเชื่อมท่อลงอ่างเก็บน้ำประแสร์แล้วเสร็จสามารถสูบน้ำได้ 170,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์ พบว่าตลอดปีนี้สถานีวัดน้ำฝน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ 656.8 มิลลิเมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ 37.99 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างฯ มีประมาณ 57.00 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19.32 ของความจุอ่าง ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำในอ่างฯ ของช่วงเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำน้อยกว่าถึง 61.36 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่จังหวัดจันทบุรี ผศ.เจริญ ปิยารมย์ ประธานคณะทำงานลุ่มแม่น้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี  กล่าวว่า โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง (คลองวังโตนด-อ่างเก็บน้ำประแสร์) เกิดขึ้นจากความต้องการให้พื้นที่มีความมั่นคงด้านน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สามารถแบ่งปันน้ำระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองได้ จึงขอให้ภาครัฐเร่งผลักดันให้เกิดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดจันทบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น