X

พาณิชย์ลุยงาน “ชัยภูมิต้องไปต่อ #ไม่รอแล้วนะ ยกระดับศก.ท้องถิ่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน พร้อมชี้ช่องใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่น

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “ชัยภูมิ” ต้องไปต่อ #ไม่รอแล้วนะ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา การจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยพิธีมอบทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอทองดีบ้านแท่น” และการออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ไอทีดี ซึ่งผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์แจ้งให้ทราบถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ที่จะสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย หรือเอสเอ็มอี เพื่อหาแนวทางพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
.
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและแนะนำร้านโชห่วยเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วย เยี่ยมชมกลุ่มตะโกดัด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตตะโกดัดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว และเยี่ยมกลุ่มทอผ้าขิดย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว ที่ชุมชนนำเรื่องเล่า การแห่นาคโหด มาพัฒนาเป็นลายผ้าขิด ลายแห่นาคโนนเสลา ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศได้มาแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย
.
นายวีรศักดิ์ เพิ่มเติมว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมมนาโครงการ“พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์ การส่งออก การพัฒนาสินค้าสหกรณ์ให้มีศักยภาพและมาตรฐาน สามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะผลไม้ เช่น มะม่วงและกล้วยหอม ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้า ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงนโยบายของทั้งสองกระทรวงคือ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ณ โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
.
“สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่า จังหวัดชัยภูมิมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก และโดยเฉลี่ยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า หากมีการบริหารจัดการด้านการตลาด และพัฒนาผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ เป็นแต้มต่อในการผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการในพื้นที่ ก็จะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างแน่นอน” นายวีรศักดิ์ เสริม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน