X

ศรีสุวรรณจ่อฟ้องศาลขุดเจาะบ่อเติมน้ำใต้ดิน 1 ตำบล 1 บ่อทำตามกฎหมายหรือยัง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ ก.มหาดไทยประสานกับ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ(ทส.) จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก จว. เร่งพิจารณาพื้นที่น้ำหลากจัดขุดเจาะทำบ่อเติมน้ำใต้ดิน จำนวนอย่างน้อย 1 บ่อในทุกตำบล โดยให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นในทุกตำบล ดึงประชาคมในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่กักเก็บน้ำและร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ร่วมกัน ให้ครอบคลุมความต้องการใช้น้ำของแต่ละชุมชน และให้ ทส. ร่วมให้คำแนะนำข้อมูลทางวิชาการและเร่งทำบ่อเติมน้ำใต้ดินต้นแบบ จำนวน 500 บ่อ ให้แล้วเสร็จในปีนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบนดินและใต้ดินอย่างสมดุลร่วมกันระยะยาวนั้น

การขุดเจาะทำบ่อเติมน้ำใต้ดินนั้น จะกระทบต่อระบบน้ำบาดาลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การที่จะดำเนินการได้จะต้องใช้นักวิชาชีพเฉพาะที่ต้องอาศัยวิชาการหลายด้านประกอบด้วยหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม ธรณีวิทยา และด้านวิทยาศาสตร์ โดยต้องมีมาตรฐานในการดำเนินงาน หากดำเนินการไม่เป็นมาตรฐานอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและความเสียหายต่อระบบน้ำใต้ดินและน้ำบาดาลได้ ไม่ใช่ว่าหน่วยงานใด องค์กรปกครองท้องถิ่นใด หรือใคร ๆ อยากจะทำก็ทำได้

ทั้งนี้ตาม ม.16 แห่ง พรบ.น้ำบาดาล 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเสียก่อน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

จากการตรวจสอบของสมาคมฯพบว่า หลายพื้นที่และหลายหน่วยงานดำเนินการขุดเจาะและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลไปโดยไม่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะโครงการของท้องถิ่นของ อบจ.ทั่วประเทศ ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และพื้นที่ในเขต กทม. ในสถานอาบ อบ นวด ต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน หรือการแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาล

รวมทั้งอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ยาฆ่าแมลง ที่แอบนำไปทำลายโดยการสูบอัดลงใต้ดิน แทนที่จะนำส่งโรงงานกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งรัฐบาลต้องสั่งตรวจสอบบ่อบาดาลทั่วประเทศว่ามีการขุดเจาะโดยมีใบอนุญาตหรือไม่ และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้เร่งเอาผิดเสียโดยเร็ว ซึ่งหากยังเพิกเฉยสมาคมฯจะนำความยื่นฟ้องต่อศาลฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน