ซีพี มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนชายแดน

นครพนม – ซีพี มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนชายแดน สร้างต่อเนื่อง ร่วม 20 ปี หนุนรัฐบาล สร้างโภชนาการเด็กชนบท

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ในนามของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบ โรงเรือนเลี้ยงไก่ ภายใต้โครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยความร่วมมือของ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ในนามของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพ ตลอดจนหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ลูกหลาน ที่ศึกษาในโรงเรียนชนบท ได้รับการดูแลด้านโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน ที่ดีมีคุณภาพ แก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหาร สนองนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ ภาครัฐ เอกชน ได้ สนับสนุนในการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน เพื่อโภชนาการที่ดีของนักเรียน ทั้งนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา รวม 20 ปี ดำเนินการสนับสนุน ก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนชนบท และพื้นที่ชายแดน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการ จำนวน 778 แห่ง มูลค่าเป็นเงินกว่า 26 ล้านบาท และในส่วนของ จ.นครพนม ได้รับงบประมาณสนับสนุน ดำเนินการ ทั้ง สิ้น 5 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอชายแดน รวมถึง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น รวมงบประมาณ 1,530,000 บาท ซึ่งในแต่ละแห่งจะมีการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมสนับสนุนแม่พันธุ์ไก่ไข่ รวม 200 ตัว รวมถึงอาหารไก่ ควบคู่กับการส่งเสริมการเลี้ยง เพื่อนำผลผลิตใช้ในโครงการอาหารกลางวัน แก้ไขงบประมาณไม่เพียงพอ

ในครั้งนี้ มี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายประเชิญ พรมจันทร์ ปลัดอำเภอเรณูนคร หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายวราราชย์ เรื่องศรี รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจไก่ไข่บริษัทเจริญโภคภัณท์ อาหาร จำกัด (มหาชน) นายภาณุวัฒน์ ธงยศ อายุ 55 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น ตลอดจน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม

นายวราราชย์ เรื่องศรี รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจไก่ไข่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในการสนับสนุนนอกจากดูแลงบประมาณสร้างโรงเรือน ยังส่งเสริมให้ความรู้เรื่องวิชาการดูแลเลี้ยงไก่ ให้ได้ผลผลิตที่ดี ไปจนถึงปัจจัยการผลิต ทั้งแม่พันธุ์ อาหาร ซึ่งจะต้องมีสายพันธุ์ที่ดี ให้ไข่ดก มีคุณภาพ และอาหารราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งในการเลี้ยงดูแล ทางบริษัทจะมีการติดตามดูแลต่อเนื่อง ในรุ่นแรกเป็นการนำร่อง รุ่นแรก หลังมีรายได้ จะให้ บริหารจัดการในรุ่นต่อไป ส่วนการเลี้ยงดู พันธุ์ไก่แต่ละรุ่น ใช้เวลาเลี้ยงรุ่นละ 1 ปี ในการให้ผลผลิต และจะมีการประเมิน ดูแล ให้คำแนะนำตลอด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเลี้ยง สิ่งสำคัญจะเกิดประโยชน์ต่อ โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนจะได้รับประทานไข่ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการเด็ก อย่างน้อยคาดหวัง นักเรียน โรงเรียนชนบท จะได้รับประทานไข่ คนละ 3 ฟองต่อสัปดาห์ เป็นขั้น ต่ำ ซึ่งจะมีการดูแลสนับสนุนต่อเนื่อง ให้เรียนรู้เรื่องอาชีพการเกษตรด้วย

นายภาณุวัฒน์ ธงยศ อายุ 55 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) รวมถึงทุกส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การดูแล สนับสนุนเรื่องโครงการอาหารกลางวัน สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ที่จะส่งผลดีให้เด็กได้รับโภชนาการ ที่มีคุณภาพ แก้ปัญหาขาดแคลนงบประมาณ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้ถึงอาชีพการเกษตรเลี้ยงไก่ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้ ปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ เปิดการสอน ตั้งแต่ อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวม 166 คน ซึ่งได้รับงบหัวละ 20 บาท ต่อคน ต่อวัน ที่ผ่านมาไม่เพียงพอ แต่เมื่อมีโรงเรียนเลี้ยงไก่ สามารถช่วยได้ เรื่องขาดงบประมาณ ส่วนการดูแลจะหมุนเวียนให้นักเรียนดูแล นอกจากผลผลิตนำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ยังสามารถนำไปขายในชุมชน ตกราคาฟองละประมาณ 2.50 – 3 บาท ถือว่าถูกกว่าท้องตลอด ที่สำคัญยังเป็นไข่มีคุณภาพ สดใหม่ อีกทั้งในส่วนของมูลไก่ ยังได้นำไปขายเพื่อการเกษตรปลอดสารพิษ ตกกระสอบละ 50 บาท เพื่อนำรายได้มาสนับสนุน โดยทางโรงเรียนจะต่อยอดโครงการ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน