X

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดฝายห้วยยางและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

มุกดาหาร – ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหารกิจกรรมการก่อสร้างฝายห้วยยางและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรใช้ได้ตลอดปี

เมื่อวันที่ 10 พ.ค 61 ที่บริเวณฝายห้วยยางและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพ้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาคำ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดหาร กิจกรรมการก่อสร้างฝายห้วยยางและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ และกิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่ออนาคตและทิศทางภาคเกษตร จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561โดยมี นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหารกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ทั้งนี้การก่อสร้างฝายห้วยยางและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาคำ ตำบลผึ่งแดด แห่งนี้ ทางโครงการชลประทานมุกดาหาร ได้ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 งาน คือ1. การก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยยาง เพื่อเก็บกักน้ำในลำห้วยไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถเก็บกักน้ำได้ 300,000 ลบม. จากเดิมเก็บได้แค่ 20,000 ลมม. ซึ่งในฤดูแล้งก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำในลำห้วยได้ 2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 1,500 ไร่

การส่งน้ำโดยวิธีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำ มีท่อส่งน้ำทั้งหมด จำนวน 6 สาย ความยาวรวม 4,100 เมตร จุดหัวจ่ายน้ำ 30 แห่ง จึงทำให้เกษตรกรได้รับน้ำถึงแปลงนาโดยตรงจากท่อ รวมทั้งพื้นที่ข้างลำห้วยก็ยังสามารถใช้น้ำได้ตลอด 2 ฝั่งลำห้วย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรใช้ได้ตลอดปี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบพันธุ์ไม้ให้กับตัวแทนกลุ่ม Young Smart Farmer และร่วมกับผู้มาร่วมงาน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว ลงในห้วยยาง พร้อมกับร่วมกันปลูกหญ้าแฝกด้วย….

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน