คปภ.ภาค 5 ผุดโครงการ คักอิหลี การประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน

มุกดาหาร – สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 5 (อุบลราชธานี) ผุดโครงการ “ คักอิหลี การประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน “ เพื่อให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัย

 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 ที่ห้องกระดุมเงินกระคุมทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการคปภ. เปิดโครงการ “ คักอิหลี การประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทไทยประกันชีวิต และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การเปิดโครงการประกันภัยโลจิสติกส์กับอุตสาหกรรมการขนส่งผ่านแดนในวันนี้ ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคให้จัดทำโครงการรณรงค์การประกันภัย 1 ภาค 1 โครงการ สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) มีจังหวัดภายใต้การกำกับดูแล 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งมี 5 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา จากกรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Sub – region. เป็นความร่วมมือระหว่าง๖ประทศลุ่มน้ำโขงคือไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียตนามและจีนตอนใต้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกทั้งด้นการคำและการลงทุนการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดมุกดาหารมีจุดผ่านแดนถาวรมุกดาหาร-สะหวันนะเขต สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก (Eastwesteconomic corridor : EWEC) หรือเส้นทางหมายเลขหมายเลข 9 ( R 9 มีการขนส่งจากท่าเทียบเรือทางทะเลฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้าย(เวียดนามลาวไทย พม่า)มีระยะทางติดต่อกันโดยประมาณ 1,300 กิโลเมตร(ระยะทางที่อยู่ในเขตประเทศไทย 950 กิโลเมตรประเทศลาว 250 กิโลเมตร และประเทศเวียดนาม 84 กิโลเมตร) โดยเริ่มที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านเมืองเว้ และเมืองลาวบาว อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งติดกับชายแดนลาว ผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในประเทศลาว และข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร- สะหวันนะเขต) ข้ามน้ำโขงสู่ประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ไปจนสุดชายแดนไทยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้าไปยังประเทศพม่าจนถึงอ่าวเมาะตะมะที่ เมืองเมาะลำไย (หรือมะละแหม่ง นับว่าเป็นการเชื่อมทะเลจีนใต้ไปสู่มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลางต่อไป

สำหรับสถิติปริมาณรถข้า ออกผ่านแดนจุดผ่านแดนถาวร มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (สะพานมิตรภาพไทย ลาวแห่งที่ 2 ) ปีงบประมาณ 2561 ประเภทรถรถบรรทุกสินค้า 94,646 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 243,493 คัน รถยนต์โดยสาร 9,588 คัน ปีงบประมาณ ต.ค. 61 –ส.ค. 62 ประเภทรถรถบรรทุกสินค้า 108,350 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 212,706 คัน รถยนต์โดยสาร 9,528 คัน จากสถิติประมาณรถข้าออกผ่านด่านพรมแดนโดยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี)จึงได้จัดโครงการ” คักอิหลี ประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน” ขึ้นในจังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวผ่านแดนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยมีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้รถในการขนส่งสินค้า และบรรทุกผู้โดยสารผ่านแดนย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและความเสียหายต่อการประกอบธุรกิจซึ่งควรต้องมีการใช้ระบบการประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มีความรู้ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์ จากระบบประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างความชื่อมั่นธุรกิจประกันภัย/สร้างสัมพันธ์ อันดีกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการคามร่วมมือระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น