X

ผู้ว่าฯ นครพนม รุกคืบร่วมเจรจา 3 ประเทศ 9 จังหวัด สำรวจเส้นทางเศรษฐกิจ

นครพนม – ผู้ว่าฯ รุกคืบร่วมเจรจา 3 ประเทศ 9 จังหวัด สำรวจเส้นทางเศรษฐกิจ เตรียมใช้รถโดยสารสายนครพนม-ลาว-ฮานอย เชื่อมสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าในการสำรวจเส้นทาง(Logistic) ไทย-ลาว- เวียดนาม ผ่านเส้นทางหมายเลข R8 และ R12 กรณี นำโดย นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม เดินทางเยือนจังหวัดฮาติงห์ และจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 และในโอกาสเดียวกัน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม อัยการ ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ขนส่งจังหวัดฯ ท่องเที่ยวและกีฬานครพนม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ(ไทย-ลาว-เวียดนาม) 9 จังหวัด (ไทย-หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร,ลาว-แขวงคำม่วน บอลิคำไซ,เวียดนาม-ฮาติงห์ กวางบิงห์ เหงะอาน) ที่ใช้เส้นทาง R8 และ R12 เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า

วันแรกของการเดินทาง(25 กันยายน)ใช้เส้นทาง R8 ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีลักษณะเป็นภูเขาและแคบ สินค้าจากไทยที่นิยมใช้เส้นทางนี้ขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยจะไปผ่านกระบวนการศุลกากรที่ด่านน้ำพาว(ลาว) และด่านเกาแจว(เวียดนาม) ก่อนจะขนส่งสินค้าผ่านเมืองวิงห์และฮานอยตามลำดับ และสามารถส่งต่อไปยังเมืองผิงเสียง จนถึงหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือว่าเส้นนี้มีความสำคัญไม่น้อย เพราะสามารถย่นระยะทางการขนส่งสินค้าไปประเทศจีนได้หลายร้อยกิโลเมตร
ในวันเดียวกันเมื่อคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เดินทางถึงจังหวัดฮาติงห์ ก็เริ่มทำงานทันที โดยมีนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงฮานอย รอต้อนรับ และนำไปพบกับ นายเหงียน ทัญ บิ่ญ ประธานสภาประชาชน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดฮาติงห์ ซึ่งในการนี้ ผวจ.นครพนม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมายังจังหวัดฮาติงห์ นอกจากจะร่วมประชุมด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว คมนาคม วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ ยังได้สานความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดนครพนมกับประเทศเวียดนาม เพราะชาวจังหวัดนครพนมนั้น มีความรู้สึกดีกับชาวเวียดนามมาช้านาน โดยเฉพาะความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ สำหรับปัญหาการคมนาคมเส้นทาง R8 บางช่วงแคบและลาดชัน ยังต้องพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้การขนส่งสินค้าสะดวกขึ้น พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางรถโดยสารระหว่างประเทศ(นครพนม-ลาว-ฮานอย) ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้

ด้านนายเหงียน ทัญ บิ่ญ ผวจ.ฮาติงห์ กล่าวว่าประเทศเวียดนาม ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เพราะผ่านหลักการพัฒนาเส้นทางสาย R8 และ R12 เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งจากภาคเหนือลงภาคใต้ของเวียดนาม ซึ่งการพูดคุยระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น

รุ่งเช้าวันที่ 26 กันยายน เป็นวันที่ต้องทำงานพร้อมกันหลายจุด ทางคณะจึงแบ่งชุดปฏิบัติงาน 2 ชุด ชุดแรกนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทาง R8 และ R12 ครั้งที่ 22 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ครั้งที่ 21 ที่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

ซึ่งการประชุมปรึกษาหารือเริ่มตั้งแต่เช้าจรดค่ำ พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกการประชุมการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตร่วมกัน จำนวน 4 ด้าน คือ 1.ด้านการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.ด้านการค้าและการลงทุน 3.ด้านการคมนาคมขนส่ง และ 4.ด้านการเกษตร ทั้งนี้จะมีการจัดการประชุมครั้งที่ 23 ในปี 2563 ณ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย
ส่วนคณะของนายสยาม ศิริมงคล ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ เพื่อนำข้อมูลไปศึกษาว่าท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้ ประเทศไทยจะได้ใช้ประโยชน์ในการขนส่งทางน้ำได้มากน้อยแค่ไหน จากนั้นก็ออกเดินทางสู่งเมืองดงเห่ย จังหวัดกวางบิงห์ เข้าพบประธานคณะกรรมการประชาชนกวางบิงห์ เพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆ โดยมีนายธานี แสงรัตน์ เอกราชทูตไทย ประจำกรุงฮานอย เข้าร่วมประชุม นายสยามฯเผยว่าจังหวัดนครพนมและจังหวัดกวางบิงห์เหมือนคู่แฝด เพราะประชาชนทั้งสองจังหวัด มีการเดินทางไปมาหาสู่กันเรื่อยมา การเดินทางมาจังหวัดกวางบิงห์ครั้งนี้ เพื่อต้องการศึกษาเส้นทางที่เชื่อมต่อกับจังหวัดนครพนม เบื้องต้นพบว่าเส้นทาง R8 ผ่านแขวงคำม่วน สปป.ลาวลงมาจังหวัดฮาติงห์ โดยช่วงที่อยู่ในประเทศลาวยังแคบและสูงชัน แม้มีปัญหาแต่นักลงทุนยังมีความจำเป็นใช้ R8 เพราะสืบเนื่องจากเส้นทาง R12 มีความเสียหาย ตนในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้รัฐบาลไทยทราบแล้ว และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความต้องการที่จะสนับสนุนในการปรับปรุงถนนสาย R12 โดยจะประสานทางการลาวในการปรับปรุงสาย R12 การเจรจาคืบหน้าไปมาก และหากพัฒนาเส้นทาง R12 เรียบร้อยแล้ว การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะสะดวกมากยิ่งขึ้น

นายสยามฯกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมานักธุรกิจไทยได้รับการดูแลจากกวางบิงห์เป็นอย่างดี นอกจากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ชาวจังหวัดนครพนมยังให้ความสำคัญในด้านประเพณีวัฒนธรรมอีกด้วย จึงใช้ประเพณีวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับลาวและเวียดนาม แต่ระยะทางไม่ถึง 300 กม. ต้องใช้เวลาเดินทางมาก จึงต้องจับมือกันเพื่อเกิดความรวดเร็วในการไปมาหาสู่กัน อีกอย่างชาวกวางบิงห์ก็มีญาติอยู่ในจังหวัดนครพนมไม่น้อย มีหลายคนอยากมาแต่ติดขัดเรื่องเส้นทาง และจังหวัดนครพนมกำลังจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงใคร่เชิญนักธุรกิจกวางบิงห์ไปเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษ และปรึกษาข้อกฎหมายศุลกากรไทย ซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการจะได้สิทธิประโยชน์เรื่องภาษีอากร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้นำสินค้าเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือผู้ประกอบการอาหารทะเลสด แปรรูป ก็เข้าไปศึกษาสิทธิประโยชน์ได้ตลอดเวลา

ด้านนายเตริ่น กง เทวด ผู้ว่าราชการจังหวัดกวางบิงห์ เผยว่าชาวจังหวัดกวางบิงห์มีความรู้สึกดีกับจังหวัดนครพนมมานาน การประชุมครั้งนี้ขอเสนอความเป็นมิตรภาพ เพื่อให้สองประเทศร่วมลงทุนด้านการค้าระหว่างกัน ถนน R12 เป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้า สินค้าของไทยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าของลาวก็จะเป็นจำพวกปุ๋ย แร่ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ทางจังหวัดกวางบิงห์ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร และอาหารทะเลแปรรูป ด้วยอารยธรรมจังหวัดนครพนมกับกวางบิงห์คล้ายๆกัน จึงอยากร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ที่ผ่านมาการจัดงานรำลึกนอกพื้นที่ถึงโฮจิมินห์ วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี มีจังหวัดนครพนมเท่านั้นที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ จึงควรจะมีรถโดยสารระหว่างประเทศ(นครพนม-ลาว-เวียดนาม) หรืออาจจะเพิ่มจังหวัดอุดรฯอีกแห่งก็ต้องมาคุยกันในที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง โดยให้ตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน

สำหรับการสำรวจเส้นทางสายเศรษฐกิจทั้ง R8 และ R12 นั้น สาย R12 รัฐบาลไทยจะปล่อยกู้ให้กับ สปป. ลาว เพื่อนำไปพัฒนาถนน ตั้งแต่เส้นทางท่าแขก แขวงคำม่วน สู่ด่านน้ำพาวและเข้าด่านจาลอของเวียดนาม หากเส้นทางพัฒนาเสร็จ จะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่ประเทศจีนที่สั้นที่สุด สั้นกว่าเส้นทาง R9 จังหวัดมุกดาหารถึงกว่า 500 กม. โดยถนนสาย R12 มีจุดเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3(นครพนม-คำม่วน) เข้าเขตประเทศลาวที่แขวงคำม่วน ผ่านจังหวัดฮาติงห์ วิงห์ และฮานอยของเวียดนาม ก่อนจะไปสิ้นสุดที่เขตปกครองตนเองกว่างซี

ส่วนเส้นทาง R8 มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดบึงกาฬ เข้าสู่เขตเมืองปากซันของลาว ผ่านเมืองวิงห์ มุ่งสู่กรุงฮานอยของเวียดนาม และไปสิ้นสุดที่กว่างซีเช่นเดียวกัน เส้นทางนี้แคบและลาดชัน จึงมีความจำเป็นต้องขยายถนน เพื่อการขนส่งสินค้าสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม
ฮาติงห์เป็นจังหวัดทางชายฝั่งตอนกลางเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ติดกับจังหวัดเหงะอานทางทิศเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศใต้ประมาณ 340 กม. ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดกวางบิงห์ ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศลาว และติดกับทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันออก

กวางบิงห์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศเวียดนาม เป็นจังหวัดที่มีแผ่นดินแคบที่สุดของประเทศ และเป็นจังหวัดที่เดินทางจากไทยไปใกล้ที่สุดคือระยะทาง 295 กิโลเมตรจากจังหวัดนครพนม

และเหงะอานเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ตอนใต้ของฮานอย จังหวัดนี้เป็นบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน