หอการค้านครพนม เปิดล่องแพบ้านนาถ่อน ชมวิถีชุมชนเผ่าไทยกวน 

นครพนม – บริเวณชุมชนวัฒนธรรมไทยกวน บ้านนาถ่อนทุ่ง ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ห้างแม็คโคร สาขานครพนม จัดกิจกรรม “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม นครพนม” เนื่องจากวันที่ 20 กันยายน เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนา คู คลองแห่งชาติ (National River Conservation Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือในการร่วมอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครพนม และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดล่องแพลำห้วยบังฮวก การปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และการปลูกต้นยางนาในชุมชน โดยใส่เชื้อเห็ด และถ่านไบโอชาร์ ตลอดจนการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี และมีนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถม มัธยม ในพื้นที่มาร่วมปั่นจักรยานและเก็บขยะกว่า 500 คน

ห้วยบังฮวกเป็นลำห้วยใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ฤดูน้ำหลากจะท่วมสูงจนเกือบล้นตลิ่ง ช่วงน้ำลดก็จะเป็นแหล่งหาปลา โดยมียอใหญ่ หรือ สะดุ้ง (ภาษาอีสาน) กลไกหาปลาของผู้คนในละแวกเรียงรายตามลำน้ำ ตลอดสองฝั่งมีแนวป่าสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น ซึ่งตำบลนาถ่อนอยู่ติดกับตำบลบ้านกลางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  ชาวบ้านนาถ่อนมีบรรพบุรุษเป็นชนเผ่าไทยกวน ส่วนทาง ต.บ้านกลาง เป็นชนเผ่าภูไท ซึ่งทั้งสองชนเผ่าอพยพลงมาจากสิบสองจุไทเหมือนกัน สำเนียงพูดและประเพณีจึงคล้ายๆ กัน

การล่องแพห้วยบังฮวก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพักผ่อนทางน้ำ สนุกสนานท่ามกลางธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ อาหารพื้นเมืองอร่อย นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ชาวชนเผ่ายังอนุรักษ์ไว้อย่างเหนียวแน่น ส่วนค่าบริการล่องแพห้วยบังฮวก ชั่วโมงแรก 299 บาท  ชั่วโมงที่สอง 159 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 99 บาท ส่วนราคาเหมาทั้งวัน 1,590 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-จองแพที่เบอร์โทรศัพท์  086-464-8901

หอการค้าจังหวัด มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ    แก้ไขปัญหาอุปสรรค   ในการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจภายในจังหวัดฯ ตลอดจนเผยแพร่และเปลี่ยนทัศนะในด้านเศรษฐกิจการค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เดิมหอการค้าจังหวัดนครพนม เป็นที่รู้จักเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจเท่านั้น ภายหลังมีนายสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล เป็นประธานหอการค้าฯ เริ่มเปิดตลาดการค้าการลงทุนในระดับฐานล่าง ให้เกษตรกรแนะนำผลผลิตสู่ตลาดระดับอาเชี่ยน จนถึงยุคนายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม คนปัจจุบัน ได้เข้ามาสานต่อ ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยนำเสนอสู่ท้องตลาด การล่องแพห้วยบังฮวกชมวิถีชาวชนเผ่าไทยกวน จึงเป็นอีกแห่งที่หอการค้าจังหวัดนครพนมค้นพบเมื่อไม่นานมานี้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น