X

จิตอาสานครพนม รวมพลังกำจัดวัชพืช เพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต (คลิป)

นครพนม – วันที่ 20 เมษายน 2561 บริเวณลำน้ำหนองคาด และ หนองเลิง บ้านแค ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานนำคณะจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะและกำจัดวัชพืชให้หมดไปจากลำน้ำหนองคาด และหนองเลิง

สำหรับลำน้ำทั้งสองแห่งนี้ เป็นสายเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงคนในตำบลสามผง ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาลำน้ำตื้นเขินเนื่องจากมีจอก แหน และวัชพืชเจริญเติบโตขึ้นมาขวางทางน้ำ เป็นเหตุให้การไหลของน้ำเปลี่ยนทิศทาง และเกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน แต่จะมีน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ดังนั้น จังหวัดนครพนม จึงได้มีการเปิดรับสมัครประชาชนในหมู่บ้านที่มีการใช้ประโยชน์จากลำน้ำทั้งสองแห่งนี้ขึ้นมาเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ โดยคณะจิตอาสาที่สมัครเข้า จำนวน 209 ราย จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าดูแล รักษาแหล่งน้ำทั้งสองแห่งให้มีความอุดมสมบูรณ์เช่นดังเดิม

และในวันนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นโครงการให้กับคณะจิตอาสาฯ จังหวัดนครพนม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงได้ร่วมกับกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 210(มทบ.210) กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 รวมถึงส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอศรีสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียนและนักศึกษา และคณะจิตอาสาจึงได้มาร่วมกันขุดลอกลำน้ำ และกำจัดวัชพืชให้หมดไปจากแหล่งน้ำทั้งสองแห่งนี้ โดยในส่วนของวัชพืชที่มีการขุดลอกขึ้นมานั้นจะมีการนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตรต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน