จังหวัดนครพนม จัดงานวันลิ้นจี่ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี บรรยากาศคึกคัก (คลิป)

นครพนม – วันที่ 13 เมษายน 2561 ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โดยงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ได้รู้จักกับลิ้นจี่ของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งลิ้นจี่พันธุ์ นพ 1 ของจังหวัดนครพนมจะมีลักษณะเด่น คือมีผลขนาดใหญ่ เปลือกสีแดงอมชมพู และมีรูปทรงเหมือนไข่ เนื้อผลแห้งสีขาวขุ่น เมื่อปลอกออกมารับประทานจะให้รสชาติที่หวานอมเปรียว ไม่มีรสผาด ทำให้เป็นที่ติดอกติดใจของผู้ที่ได้ลิ้มรสเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้มาซึ่งตราสัญลักษณ์ GI ไทย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกลิ้นจี่พันธุ์ นพ 1 จำนวน 1,800 ไร่ มีช่องทางการตลาดที่มากยิ่งขึ้นนำมาซึ่งรายได้ของคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การจัดประกวดลิ้นจี่(ผลดก ลูกโต รสหวาน) เพื่อหาสวนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด การประกวดเทพีลิ้นจี่และเทพีลิ้นจี่กลายพันธุ์ การออกร้านจำหน่ายผลิตผลและกิ่งพันธุ์ลิ้นจี่ นพ 1

ขณะที่กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ก็เป็นอีกกิจกรรมที่มาส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของปูชนียบุคคลที่ได้เสียสละ ช่วยพัฒนาและปกปักรักษาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า จนมีความยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงทำให้เป็นเครื่องเตือนใจให้บุตรหลานได้หันมามองและเอาใจใส่ผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลสำคัญในครอบครัว ได้สำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านี้ ที่ได้ให้การอบรม เลี้ยงดู จนเติบใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ซึ่งกิจกรรมมี ตั้งแต่ การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สุดในชุมชน ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม การสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุในชุมชน การทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ การประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดตำหมากลีลา และการแข่งขันปิดตาตีแตงโม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น