X

หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่นครพนม ตรวจติดตามราคาสินค้าเกษตร พร้อมแนะผู้ประกอบการห้ามกักตุนข้าวเหนียวมีโทษสูง

นครพรม – วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดนครพนม นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดนครพนม หัวหน้าช่างตวงวัดเขตจังหวัดสกลนคร และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร และภาวะการค้าภายในจังหวัดนครพนม พร้อมแนะร้านค้าและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในการประกอบกิจการและห้ามมีการกักตุนข้าวเหนียว เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ที่เป็นตลาดเช้าและเย็นของประชาชนในพื้นที่ ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก อำเภอนาแก

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ในการกำกับดูแลกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ 2542 วันนี้เป็นการลงพื้นที่ดูภาวะการค้าในจังหวัดนครพนม ดูว่าพ่อค้าแม่ค้ามีการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรงหรือไม่ มีการวางเครื่องชั่งให้ผู้ซื้อได้เห็นอย่างชัดเจนหรือไม่ และมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนหรือไม่ โดยตลาดเทศบาลแห่งนี้มีร้านค้าอยู่ประมาณ 400 แผง/ร้านค้า ซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดปรากฏว่าเครื่องชั่งโดยส่วนใหญ่ใช้การได้เป็นอย่างดี มีความเที่ยงตรง มีเพียง 1 เครื่องเท่านั้นที่มีการชำรุด ทางคณะจึงได้ทำการยึดไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ก็ขอขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลนาแก ที่มีการกำกับดูแลพ่อค้าแม่ค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ให้ความร่วมมือในการติดป้ายแสดงราคาที่จัดเจน ใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีมาตรฐาน และมีความใส่ใจที่เป็นมิตรกับผู้ซื้อ ทำให้ประชาชนที่มาจับจ่าย ซื้อหาสินค้าได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับในเรื่องราคาข้าวเหนียวเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงนี้ มีการขึ้นราคาเป็นลำดับ ก็ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทราบว่า อย่าได้มีการกักตุนสินค้าอย่างเด็ดขาด เพราะ ณ ปัจจุบันข้าวเหนียวถือเป็นสินค้าควบคุม หากพบว่าผู้ประกอบการหรือโรงสีรายใดมีการกักตุน จะดำเนินการตามกฎหมายการค้าข้าวและกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเด็ดขาด ซึ่งมีโทษสูงสุด คือ จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน