จิตอาสาฯนครพนม รวมพลังบำเพ็ญประโยชน์สวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์ อ.ธาตุพนม

นครพนม – วันที่ 1 เมษายน 2561 ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พลเรือตรี พิสิทธิ์ ทองดีเลิศ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นประธานนำคณะจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรกอบด้วยกำลังพลจากกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง มณฑลทหารบกที่ 210 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 เรือนจำกลางนครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ส่วนราชการต่างๆ ใน อำเภอธาตุพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอธาตุพนม องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขุดลอกคลอง ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด และปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบภายในสวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สำหรับสวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำกิจกรรมของคนในชุมชน เป็นสถานที่การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการจัดกิจกรรมประจำปี รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นเหมือนปอดของคนในชุมชนด้วยมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก ขณะที่พื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะก็จะมีคลองเก็บน้ำที่ทางสำนักงานเทศบาลเมืองธาตุพนม เก็บน้ำสำรองไว้ใช้สำหรับการบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้และประชาชนต้องการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในปัจจุบันมีความตื้นเขินไปมากตามกาลเวลา ดังนั้นคณะจิตอาสา ฯ จึงได้ร่วมกันนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดกำลังกายมาช่วยกันขุดลอกคลองดังกล่าว และปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ หญ้า รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบให้กับมามีความสวยงามดังเดิมอีกครั้ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น