พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นครพนม – พุทธศาสนิกชนชาวนครพนมและชาวลาว ร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมและปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย ชาวลาว และนักท่องเที่ยว ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โดยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะ บังเกิดดวงตาเห็นธรรมและทูลขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ขณะที่วันเข้าพรรษานั้นเกิดขึ้นจากที่ในอดีตชาวบ้านได้มีการติติงว่า ในช่วงฤดูฝนพระสงฆ์ไปเหยียบต้นกล้าข้าวและพืชอื่น ๆ เสียหาย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3  เดือน จนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนไป ซึ่งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะอยู่ต่อเนื่องกัน และพุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสนี้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการจำพรรษา และด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาวที่มีต่อองค์พระธาตุพนม ทำให้ทุกคนมาพร้อมกันที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อร่วมกันประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเย็นของวันนี้พุทธศาสนิกชนทุกคนจะได้ร่วมกันเวียนเทียน รอบองค์พระธาตุพนม ซึ่งภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อายุ กว่า 2,000 ปี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น