มุกดาหาร จัดงานเฉลิมฉลอง หอแก้วมุกดาหาร ครบ 24 ปี

 

จังหวัดมุกดาหาร – เตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ครบ 24 ปี โดยบูรณาการหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากลภายใต้แนวคิด “ถนนสนุกสีสัน วัฒนธรรมมุกดาหาร” sanuk is colorful culture in mukdahan ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหอแก้วมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 160.00 น. โดยจะมีการฟ้อนรำและการแสดงร่วมสมัยของนางรำกว่า 4,000 คน กิจกรรมในงานประกอบด้วย โซนกิจกรรมที่ 1 ศิลปะ-วัฒนธรรม-ทำมือ มีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกทำมือ วาดรูป แปรรูปขยะ ศิลปินเปิดหมวก โซนกิจกรรมที่ 2 อาหารถิ่น-ขนมโบราณมุกดาหาร จัดพาแลง จำหน่ายหมูหัน โคขุนหนองสูง ปลาน้ำโขง วัตถุดิบตามฤดูกาล โซนกิจกรรมที่ 3 ลานดนตรี-วัฒนธรรมมุกดาหาร เป็นการแสดงอินโดจีน/ CLMVT นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง จุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยว และความปลอดภัย โซนกิจกรรมที่ 4 พิพิธภัณฑ์-วัฒนธรรมมุกดาหาร เป็นการแสดงแปดชนเผ่า วิถีชีวิต ตำนานเมืองมุกดาหาร ประกวดพานบายศรี การทำอาหาร การอ่านสรภัญญะ การแสดงกองยาว กองตุ้ม
นายวิริยะ ทองผา รอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า หอแก้วมุกดาหารซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีชื่อเต็มว่าหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ หอแก้วมุกดาหารได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกับพิธีเททองหล่อพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร พระพุทธรูปประจำหอคอย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 ใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 1 ปี เป็นหอสูงที่โดดเด่น มีลักษณะเป็นอาคารทรงเก้าเหลี่ยมมีทั้งหมด 7 ชั้น และเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2539 เป็นต้นมา หอแก้วมุกดาหารมีการจัดแสดงประวัติเมืองมุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต วัตถุโบราณ ภาพถ่ายเก่าล้ำค่า ตลอดจนเครื่องแต่งกายชาวพื้นเมือมุกดาหาร 8 เผ่า นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ

ส่วนบนสุดของหอแก้วมุกดาหารยอดโดมลักษณะอาคารหากมองจากภายนอกจะเป็นเหมือนลูกแก้วขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร สีหมอกมัว ตรงกับลักษณะของแก้วมุกดาหาร มีความสูง 7 ชั้น ชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระพุทธมิ่งมงคลมุกดาหารหล่อจากทองเหลือง พร้อมจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหารภาพปั้นดินเผาที่แสดงถึงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต ชั้นที่ 2 นิทรรศการ “ ประวัติศาสตร์เมืองมุกดาหารและวิถีคนแปดเผ่า ” จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองมุกดาหาร ชนแปดเผ่า เครื่องแต่งกายพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ มูลมังเจ้าเมือง ชั้นที่ 3-5 เป็นช่วงแกนหอคอยมีบันได 321 ขั้น ชั้นที่ 6 หอชมทิวทัศน์ “มุกดาหารเมืองสำราญชายโขง 360 องศา” ชั้นนี้เป็นจุดชมทัศนียภาพโดยรอบตัวเมืองมุกดาหาร-สะหวันนะเขต สปป.ลาว และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีกล้องส่องทางไกลพร้อมจัดนิทรรศการเส้นทางเศรษฐกิจจากตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และชั้นที่ 7 หอประดิษฐาน “พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร” โดมบนยอดสูงสุดเป็นที่ตั้งของ “ลูกแก้วมุกดาหาร” ลักษณะกลมสีขาวหมอกมัวตรงกับลักษณะของแก้วมุกดาหาร ซึ่งเป็นชั้นประดิษฐานพระพุทธมิ่งมงคลมุกดาหาร พระพุทธรูปเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ ปางมารวิชัย และพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน
นายวิริยะ ทองผา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อบจ.มุกดาหาร ขอเชิญเที่ยวงานครบรอบ 24 ปี หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม ภายในงานมีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้า OTOP การสาธิตการทำขนมไทยโบราณ และอาหารพื้นถิ่นหลากหลายภายในงาน ตลอดจนเปิดถนนสายวัฒนธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร และ ททท.

ปัจจุบันหอแก้วมุกดาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ค่าธรรมเนียมขึ้นชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมพระภิกษุสงฆ์ คนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหอแก้วมุกดาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น