เทศบาลเมืองนครพนม มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ผู้ปฏิบัติงานยาวนานกว่า 20 ปี

นครพนม – วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 เทศบาลเมืองนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระ เนื่องในโอกาสเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) แห่งชาติ โดยมี อสม.จาก 25 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วย นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขฯ(สสจ.ฯ) นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม มาเป็นประธาน ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่อันเสียสละของ อสม. พร้อมชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อันเข้มแข็ง

จากนั้น ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม(อบจ.ฯ) ในฐานะประธาน อสม.จังหวัดนครพนม กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ อสม.ที่ต้องทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทเพื่อชุมชนให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

ขณะที่ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีฯ เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 20 มี.ค.ของทุกปี เป็นวัน อสม.แห่งชาติ แต่ด้วยปีนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ มาเป็นวันนี้(6 มิ.ย.62) เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ อสม. ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า อสม.เทศบาลเมืองนครพนม ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากประชาชน ในเรื่องการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการดูแลแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ตลอดจนการเฝ้าระวังโรคในชุมชน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อสม.ทุกท่านจะรักษาคุณงามความดี ในบทบาท อสม. ตลอดไป” นายกเทศมนตรี กล่าว

ต่อจากนั้นได้มีการบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุน อสม. เพื่อเป็นเงินสะสม ไว้ช่วยเหลือ อสม. และครอบครัว พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป-30 ปี

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือมีชื่อย่อว่า อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2520 ในระยะแรกเป็นไปในลักษณะโครงการทดลองใน 20 จังหวัด โดยดำเนินการทดลองในทุกอำเภอๆละ 1 ตำบล มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน อสม. ได้แก่
1. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่ายประหยัด และทั่วถึง
2. เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในชนบท
3. เพื่อแก้ไขปัญหารักษาพยาบาลหรือดูแลรักษาสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน
และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2522 คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้เปลี่ยนคำ ว่า การสาธารณสุขเบื้องต้น เป็นสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้นจึงถือว่า วันที่ 20 มีนาคม 2522 เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุข ด้วยการจัดกิจกรรม อาทิ มีการประกวดเพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่น และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น