ผู้ว่าฯ พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจลอกคูคลองถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นครพนม – วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. บริเวณสะพานข้ามห้วยฮ่องฮอ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22  บ้านภูเขาทอง หมู่ 3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม พร้อมด้วย นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รอง ผวจ.ฯ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดฯ พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210(มทบ.210) พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม น.อ.อภิชาติ แก้วดวงเทียน ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม (ผบ.นรข.เขตนครพนม) ร่วมกับนายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ด้วยการลอกคลองห้วยฮ่องฮอที่เต็มไปด้วยผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ

นายสยามฯ ผวจ.นครพนม กล่าวว่าด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้ความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เพื่อถวายพระราชกุศล “ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผมเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอันแสดงถึงสังคมที่มีจิตสาธารณะ และมีความเอื้ออาทรต่อกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยห้วยฮ่องฮอถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอเมืองนครพนม ซึ่งวัชพืชต่างๆเป็นอุปสรรคกีดขวางทิศทางการไหลของน้ำ และบดบังทัศนียภาพของแหล่งน้ำ จึงต้องช่วยกันดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวสวยงามขึ้น” ผวจ.นครพนม กล่าว

โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รอง ผวจ.ฯ   นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562

จากนั้นเวลา 08.00 น. ผวจ.นครพนม ได้นำพสกนิกรร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เมื่อถึงเวลา 10.30 น. จึงร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและพัฒนาห้วยฮ่องฮอ บ้านภูเขาทอง ส่วนเวลา 12.00 น. ได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน และในเวลา 19.00 น. จังหวัดนครพนมกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น