X

มุกดาหาร ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

()

มุกดาหาร – ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

23 พ.ค. 2562 ที่โรงเรียนบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยบูรณาการร่วมกับ การดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอนิคมคำสร้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เป็นโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2512 โดยมีทีมสหวิชาชีพซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ เป็นสมาชิกและมีการดำเนินการที่ต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

บ้านภูแผงม้า ตำบลนิคมคำสร้อย เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกมาปฏิบัติงาน การบริการด้านสุขภาพ ในด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทันตกรรม การบริการการแพทย์แผนไทย ตรวจหาสารเคมีในเลือด การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ในเรื่องการดูแลตนเอง รวมทั้งบุคคลในครอบครัว เป็นการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยแล้วจึงมารักษา ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัวและประเทศชาติ

การดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร ได้นำบริการของภาคส่วนราชการ มาสู่ประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบการบริการเคลื่อนที่และเคาน์เตอร์บริการในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเป็นการออกพบปะประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน และสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่หลากหลาย ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น ยาตำราหลวง รถจักรยาน ผ้าห่ม ถุงยังชีพ แว่นตา ผ้าขนหนูและผ้าถุง มามอบให้แก่ เด็ก ๆ นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากจนด้วย…

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน