X

ไข้เลือดออกระบาดหนัก ป่วยแล้ว 84 ราย สสจ.ฯ เปิด War Roomเดินหน้าขับเคลื่อนเฝ้าระวัง

()

นครพนม – วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) นครพนม เป็นประธานการประชุม War Room การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมี นายวรรณ สิงห์คำ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์ สสจ.ฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่มฉัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครพนม พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2562 มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน    สะสมรวม 72 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 10.12 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีการรายงานจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง 3.13 เท่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอท่าอุเทน อัตราป่วยเท่ากับ 38.80 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอเรณูนคร อัตราป่วยเท่ากับ 23.86 ต่อประชากรแสนคน ซึ่ง สสจ.นครพนม ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 62 เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  จึงได้กำหนดจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น

“แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดฯและหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข มีการเน้นย้ำโรงพยาบาลปลอดลูกน้ำยุงลาย ติดตามค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายจากทุกอำเภอ ให้ทีม SAT วิเคราะห์สถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเดือน ในกรณีที่เป็นพื้นที่ระบาดให้รายงานทุกสัปดาห์ ทำ dead case conference กรณีเสียชีวิตทุกราย และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกในคลินิกโรคเรื้องรัง คลินิกฝากครรภ์ และแจ้งเตือนคลินิกร้านขายยา ในส่วนของการควบคุมยุง ให้มีการประสานหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการ โดยเตรียมความพร้อมของเครื่องพ่นและสารเคมี” นายแพทย์ธราพงษ์ฯ กล่าว

ในส่วนของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครพนม (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562) นายวรรณ สิงห์คำ รองนายแพทย์ สสจ.นครพนม กล่าวในขณะเดินทางพาสื่อมวลชนสัญจรไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลเรณูนคร ว่า มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 84 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 39.68 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 15.19 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 38.53 ต่อประชากรแสนคน โดยอำเภอที่มีอัตราป่าวยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอท่าอุทเน อัตราป่วยเท่ากับ 45.55 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอเรณูนคร และอำเภอนาหว้า อัตราป่วยเท่ากับ 26.03 และ 17.34 ต่อประชากรแสนคน

สำหรับวาระการประชุม War Room การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้ มีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม และรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมกับมีการพิจารณาแนวทางมาตรการข้อสั่งการในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน