เกษตรกรนครพนมเฮ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ่อค้ารับซื้อถึงไร่แถมราคาสูง

นครพนม – วันที่ 24 เมษายน 2562 บริเวณแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำร่อง บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ในไร่เก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกร ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น

โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร สาธิตวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย รวมถึงการสาธิตการไถกลบตอซังต้นข้าวโพดเพื่อเป็นการลดการเผาในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการรักษาบำรุงดินไปในตัว เป็นการลดค่าใช้จ่ายในฤดูกาลผลิตต่อไปด้วย นอกจากนี้ยังได้เชิญสหกรณ์การเกษตรและภาคเอกชน มาตั้งจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแบบถึงที่ เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่จังหวัดนครพนมได้มีการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา มาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การลงพื้นที่ของส่วนราชการในการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 11 อำเภอ รวม 186 ราย มีพื้นที่การปลูกประมาณ 958.50 ไร่

ก่อนลงมือปลูกทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้มีการลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ ด้วยการจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาให้เกษตรกรในทุกอำเภอได้เห็นและนำไปปฏิบัติตาม เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน ขั้นตอน วิธีการปลูก รวมไปถึงการดูแลรักษาที่ถูกต้อง จากนั้นก็จะส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการเจริญเติบโตเป็นระยะๆ เพื่อให้คำแนะนำ ส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพที่ดี โดยพื้นที่ปลูก 1 ไร่ คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 1,082 กิโลกรัม และในวันนี้ที่มีการเก็บเกี่ยวกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนครพนม ก็ได้เดินทางมารับซื้อผลผลิตทั้งหมดในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้ต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 5,410 บาท

ด้านนางนงนุช มาเพ็ง เกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปิดเผยว่า ตนเองรู้สึกประทับใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ของตนเองจะสมบูรณ์ไม่เต็มที่ แต่โครงการนั้นถือว่าดีเพราะมีตลาดรองรับ วันนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะมีพ่อค้ามาให้ราคาที่สูงขึ้น โดยครั้งก่อนที่ตนเองขายนั้นจะได้ราคาเพียง 4 บาทเท่านั้น แต่มาวันนี้พ่อค้ามาให้ในราคา 5 บาท โดยส่วนตัวมองว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นดีกว่าการปลูกข้าวนาปรัง เพราะมันดูแลง่ายกว่า ทั้งไม่ต้องมาระวังในเรื่องของนกมากินผลผลิตเหมือนการปลูกข้าวนาปรัง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น