X

ตม. มุกดาหาร อำนวยความสะดวกแรงงานชาวลาวและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

มุกดาหาร – ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวลาวกลับบ้านไปเยี่ยมญาติ และนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62 ตามนโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 โดย พันตำรวจเอกชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีปล่อยแถวอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ห้วงในวันที่ 10 – 17 เมษายน 2562 รวม 8 วัน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา เมียนมา) และผู้ติดตามในการเดินทางออกและกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 5 – 30 เม.ย.2562 ที่ได้รับอนุญาตทำงานในไทย

พันตำรวจเอก ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการระดมปล่อยแถวฯ ครั้งนี้ ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร, ศุลกากรมุกดาหาร, แขวงทางหลวงมุกดาหาร, จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร, ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร และแพทย์ ตม. มาร่วมพิธีปล่อยแถวฯ ณ บริเวณหน้าจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้อำนวยความสะดวกในการตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร ให้บริการประชาชนด้วยวาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องเพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงการดำเนินการของหน่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติภารกิจของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานตำรวจ สนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ได้มอบยาดม ลูกอม น้ำดื่ม และแผ่นผับประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ที่มาขอรับบริการสัญจรข้ามแดน โดยรถโดยสารระหว่างประเทศและรถยนต์ส่วนบุคคล…..

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน