พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร – พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีเบื้องต้นของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เพื่อขออนุญาตเทวดาที่ปกปักรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ที่บริเวณน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ บ้านแก้งช้างเนียม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจพ่อค้า ประชาชนจิตอาสา ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเดินไปยังโต๊ะบวงสรวง จุดธูปเทียนบูชา เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมส่งให้ผู้บริหารระดับสูงร่วม ปักธูป ประกอบด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอคำชะอี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคําชะอี ร่วมปักธูป

จากนั้นพ่อพราหมณ์เผด็จ โยธะพล อ่านโองการ บวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ มนตรีพราหมณ์เป่าแตรสังข์เสียงช้าง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารระดับสูงจำนวน 12 ท่าน เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าประจำจุด เจ้าหน้าที่เปิดฝาถังน้ำสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตักน้ำจากแหล่งน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ส่งที่ตักน้ำให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปิดฝาถังน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่พร้อมผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด เชิญขันน้ำสาคร และที่ตักน้ำไปยังรถเชิญขันน้ำสาคร ขบวนรถเชิญขันน้ำสาครเคลื่อนไปยังพระอุโบสถ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในเวลา 12.09 น.

 

เวลา 13.19 น. ขบวนรถเชิญขันน้ำสาคร เดินทางมาถึงบริเวณวัดศรีมงคลใต้ ( พระอารามหลวง) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชิญขันน้ำสาคร และที่ตักน้ำ พร้อมผู้บริหาร ระดับสูงของจังหวัด มุกดาหาร เชิญขันน้ำสาครไปยังภายในพระอุโบสถ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) เจ้าหน้าที่เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำวางในจุดที่กำหนดบริเวณหน้าพระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูป สำคัญคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรอทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 และพิธีสมโภชและเวียนเทียนน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีข้าราชการที่น้องประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธีจำนวนมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น