X

นพค.24 แจกน้ำดื่มสะอาด ช่วยผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

มุกดาหาร – พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย ผอ. ศบภ.นพค.24 สนภ.2 นทพ จัดกำลังพลหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร และรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ออกบริการให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านโพนสว่าง ม.6 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 24 ( สอง-สี่ ) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร และรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และรถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ออกบริการให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านโพนสว่าง ม.6 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ทั้งนี้ จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแห้งแล้งและอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำดิบน้ำประปาประจำหมู่บ้านมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการผลิตทำให้ประชาชนต้องอาศัยซื้อน้ำมาใช้แทน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ปัญหาภัยแล้งได้คุกคามเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนปีที่ผ่านมาตกน้อยกว่าค่าปกติ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกัน และระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำลดลงรวดเร็วและเหลือน้อย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ในเบื้องต้นต่อไป…

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน