OTOP-ODOP นครพนม-คำม่วน เชื่อมสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทย-ลาว

นครพนม – วันที่ 1 มี.ค.62 เวลา 17.00 น. บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานปกครองเมืองท่แขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม(พช.ฯ) ร่วมกับแขวงคำม่วน  สปป.ลาว ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ODOP และ OTOP สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน คำม่วน-นครพนม 2562 ครั้งที่ 5 (ODOP โอด็อป  คือสินค้าของประเทศลาว) โดยนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รอง ผวจ.นครพนม นายบุญมี พิมมะสอน รองเจ้าแขวงคำม่วน นายทองไชย มังหน่อเมฆ หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคำม่วน ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนจากไทยอาทิ นายสมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม นายสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล ประธานหอการค้าฯนครพนม นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผอ.ททท.นครพนม นำผู้ผลิตผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากจังหวัดนครพนม กลุ่มจังหวัดสนุกเครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด และผู้ประกอบการ ODOP ของ สปป.ลาว ประกอบด้วยจากนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงคำม่วน และแขวงจำปาศักดิ์ มีประชาชนชาวลาวให้ความสนใจร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นางวิไลวรรณฯรอง ผวจ.นครพนม กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน สำหรับจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับแขวงคำม่วน กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ODOP และ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 2562 ระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค.นี้ ณ สนามหน้าเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าชุมชน OTOP(ไทย)- ODOP(ลาว) ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ร่วมกันผลักดันส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ในกรอบความร่วมมือของบันทึกการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ที่จังหวัดต่างๆได้ลงนามร่วมกัน

พร้อมกับเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า  OTOP ได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับฯ พื้นที่ตรงนี้เหมือนเปิดเวทีให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสเจรจาการค้ากับนักธุรกิจฯ จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

ทางด้าน นายบุญมี พิมมะสอน รองเจ้าแขวงคำม่วน กล่าวว่า จังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน มีความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การจัดงานครั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือด้านต่าง ๆ แล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนา การผลิตภัณฑ์ ODOP ของ สปป.ลาวให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ODOP เพิ่มขึ้นไปด้วย

ด้านนายทองไชย มังหน่อเมฆ หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคำม่วน กล่าวว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนาการจัด งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ODOP และ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ให้หลากหลายและมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายมากขึ้น ประชาชนมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าตามที่ตนต้องการ

นายประสาท ทัศดร รักษาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มจังหวัด นำสินค้า OTOP ระดับ 4-5 ดาว ทั้งจากจังหวัดนครพนม และเครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด ร่วมกับผู้ประกอบการ ODOP ของ สปป.ลาว นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายจำนวน 60 บูธ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชน แขวงคำม่วนเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย ได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ สปป.ลาวและไทย จนกว่าจะสิ้นสุดงานในวันที่ 5 มี.ค.นี้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น