X

รองอธิบดีกรมการแพทย์คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ

มุกดาหาร- รองอธิบดีกรมการแพทย์คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บ้านส้มป่อย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนชาวบ้านส้มป่อย และผู้แทนเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมคณะกรรมการคัดเลือก โดยอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่การคัดเลือกระดับชาติ ได้แก่ นายเหลี่ยม โคตรสขึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

สำหรับ นายเหลี่ยม โคตรสขึง นอกจากจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแล้ว ด้วยความเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เข้าใจในบริบทของชุมชน จึงเป็นผู้ทำให้ชุมชน ตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ ได้ช่วยเหลือให้คำปรึกษา พร้อมทั้งชี้ทางที่ถูกต้องแก่เยาวชนในชุมชน โดยการนำเอากีฬาพายเรือมาใช้ฝึกเยาวชน ทำให้เยาวชนหลายคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม ยังความปลื้มปิติแก่พ่อแม่ของเยาวชนเหล่านั้น

ทั้งนี้บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ที่ตั้ง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองมุกดาหาร ระยะทาง 12 กิโลเมตร ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบติดริมฝั่งแม่น้ำโขง ด้านหลังหมู่บ้านติดเชิงเขามีทัศนีภาพที่สวยงาม ประชากรทั้งหมด 202 ครัวเรือน สภาพทางเศรษฐกิจ มีอาชีพหลักคือการทำนา อาชีพรองทำประมงพื้นบ้าน การทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย อาชีพเสริมคือการทอผ้า การสานกระติ๊บข้าว การทอเสื่อ และการค้าขาย เนื่องจากมีพื้นที่ติดชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการพัฒนา มีการค้าขายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การค้าขายส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตทางการเกษตร..

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน