จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต

มุกดาหาร – ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในงานแถลงข่าวเชิญเที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 30 มกราคม2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานในโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ประจำปี 2562 โดยมี นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และท่านโพสีส้อย กุทิลาด รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมแถลงข่าว

การดำเนินการจัดงานในโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ทางกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยการส่งเสริมให้จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา –ลาว –พม่า และมาเลเซีย มีช่องทางจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ การพัฒนาเพื่อขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายชยันต์ ศิริมาศ) กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานและพัฒนาสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนทำการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานในทุกมิติทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการส่งเสริมช่องทางการตลาด ทั้งนี้การส่งเสริมช่องทางการตลาดเป็นภารกิจสำคัญ ในกระบวนการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ผลิต การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต่างประเทศ ได้รู้จักกับสินค้า OTOP สินค้าจากภูมิปัญญาไทยมากยิ่งขึ้น ตามแนวคิด OTOP คือ ภูมิปัญญา สู่สากล การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องที่จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการนำสินค้า OTOP มาจัดแสดงและจำหน่าย โดยในปีนี้ได้ใช้พื้นที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ได้ใช้เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการผลิตและการตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการส่งเสริมช่องทางการตลาดต่อไป

ด้านนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 5 วัน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขามุกดาหาร เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหาร และของเครือข่าย OTOP จำนวนกว่า 60 ราย และเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 10 ราย ทั้งยังมีการจัดเจรจาการค้า การจับคู่ธุรกิจ ของผู้ประกอบการจังหวัดมุกดาหาร กับนักธุรกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยและการจัดแสดงทางวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 31 มกราคม 2562 พบกับศิลปินโดม่อน จันทะสอน ทะวิไซ ดารา/นักแสดง ศิลปินจาก สปป.ลาวและพบกับศิลปินดัง “ก้อง ห้วยไร่”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562พบกับศิลปินโฟกัส กิตติคุณ คำเพราะ จากเวที AF12 และพบกับศิลปินดังจาก สปป.ลาว “มุกดาวัน สันติพอน”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562พบกับศิลปินพลอยใส ธัญลักษณ์ โชคธนเดช จากเวที AF12 และพบกับศิลปินดัง “ศร สินชัย”
วันที่ 3 กุมภาพันธ์2562 พบกับศิลปินแคทมี่ อ่างคำ ท็อปไลน์ และพบกับศิลปินดัง “เอิ้นขวัญ วรัญญา”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562พบกับศิลปินชายปราย 38 ท็อปไลน์ และพบกับศิลปินดัง “ลำไย ไหทองคำ”
พร้อมกิจกรรมเลือกซื้อสินค้าลุ้นรับทอง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมาย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น