X

ผู้ว่าฯ นครพนม มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส พร้อมชื่นชมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อนุญาตให้สร้างบ้านบนที่ดินของตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบบ้านให้นางธันญา จันทร์หลวง อายุ 43 ปี ราษฎรบ้านวังไฮ หมู่ 3 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันสภาพบ้านทรุดโทรมไม่ถูกสุขลักษณะ ปัจจุบันอาศัยอยู่ร่วมกัน 2 คนกับบุตรสาวที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งอำเภอเมืองนครพนมจึงได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมปกครองตำบลคำเตย ดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้รายดังกล่าวจนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งบประมาณทั้งสิ้น 47,500 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จำนวน 30,000 บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จำนวน 5,000 บาทและปูนซีเมนต์ 70 กระสอบจากบริษัท คำม่วนซีเมนต์ จำกัด หรือ KCL กองทุนพัฒนาชีวิตโดยนายอำเภอเมืองนครพนม จำนวน 10,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย 2,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธา อีกจำนวน 2,500 บาท แต่เนื่องจากนางธันญา จันทร์หลวง ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองแต่ได้รับความอนุเคราะห์และได้รับความยินยอมให้ก่อสร้างบ้านบนที่ดินของนายชูชาติ ต้นเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านวังไฮ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ เครื่องใช้ในครัวเรือน ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ พันธุ์พืชผักสวนครัว รวมทั้งวัสดุสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ให้แก่นางธันญาด้วย และได้มอบโถสุขภัณฑ์ ปันสุข พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการโถสุขภัณฑ์ ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย จำนวน 22 ชุด ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลคำเตยด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ตนได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับนางธันญา ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง แต่ได้รับอนุเคราะห์จากนายนายชูชาติ ต้นเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านวังไฮ ให้นางธันญาสร้างบ้านบนที่ดินประมาณ 100 ตารางวา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงขอยกย่องชื่นชมที่มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือการสร้างบ้าน และไม่คิดค่าแรงงาน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของต่าง ๆ ให้ด้วย หากคิดเป็นเงินมูลค่าไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน