X

ผู้ว่าฯนครพนม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด


วันที่ 17 พ.ค.67 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด อำเภอธาตุพนม และเทศบาลเมืองธาตุพนม ลงพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนครพนม บ่อน้ำพระอินทร์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเฉพาะในการจัดเตรียม ปรับปรุง ตกแต่งสถานที่ ขั้นตอนการปฏิบัติในพิธีพลีกรรมตักน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

สำหรับการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด มีกำหนดจัดพิธีการ ดังนี้ พิธีพลีกรรมตักน้ำ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.09 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. และการเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย วันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำพระอินทร์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร แห่งนี้ ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คือ ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑียร ปีจอโทศกจุลศักราช 1272 พระพุทธศาสนกาล 2453 (รัชกาลที่ 6) ใช้ประกอบพิธีสวดน้ำมุรธาภิเษก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2493 ใช้ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(5 ธันวาคม 2550) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 (รัชกาลที่ 10)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน