X

มุกดาหาร​ -​โสภณ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฯมุกดาหารสมัยที่ 2 ขณะมีผู้ร้องค้านเลือกตั้งไม่ชอบ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม29 คน และมอบอำนาจให้ลงคะแนนเสียงแทน 12 คน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 2 คน คือ 1 นายสนอง แสนเสร็จ อดีตเลขานุการสมาคมฯ 2 นายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ อดีตนายกสมาคมฯ ผลการเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับปรากฏว่านายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหารติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง 21 คะแนน ส่วนนายสนอง แสนเสร็จ ได้คะแนนเสียง 19 คะแนน โดยมีบัตรเสีย 1 ใบ

นายโสภณ กล่าวภายหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งให้ให้เป็นนายกสมาคมว่าฯ ว่า นอกจากจะสานต่อแนวนโยบายเดิมแล้วจะเร่งรัดการขับเคลื่อนพัฒนานักกีฬาจังหวัดมุกดาหารให้ประสบในการแข่งขันระดับชาติ และต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่จังหวัดมุกดาหาร

อนึ่ง ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหารในวันนี้ ทางสมาคมกีฬาฯ ได้เคยมีหนังสือนัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเพื่อเลือกนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 11 เมษายน 2567 แต่ได้มีนายสุเทพ ประคองพันธ์ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของนายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์ ขณะปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ว่ากีดกันไม่ให้ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ต่อมาการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 10 เมษายน 2567 ให้นายทะเบียนประจำจังหวัดมุกดาหารแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ออกไปก่อน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งต่อมาสมาคมกีฬาฯ ได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกสมาคมกีฬาฯ ว่ามีกำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 19 เมษายน 2567

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมานายสุเทพ ประคองพันธุ์ตัวแทนผู้ร้องเรียน 51 คน ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ร้องเรียนนายโสภณ กลิ่นปทุมทิพย์รักษาการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหารฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กรณีทำหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกนายกสมาคมฯ ในวันที่ 19 เมษายน 2567โดยขอให้พิจารณาบทลงโทษและมีคำสั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าว แต่ปรากฏว่าทางสมาคมกีฬาฯ ก็ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฯ จนแล้วเสร็จดังกล่าว

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน