X

นครพนมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นครพนมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันที่ 10 เม.ย. 67 เวลา 09.30 น. ที่หมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม บ้านดอนยานาง ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 เนื่องจากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ ในจังหวัดนครพนม

ในปีนี้จังหวัดนครพนมมีค่าเป้าหมายการขับเคลื่อน ดังนี้ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ
ไม่เกิน 8 คน และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 1 คน พร้อมบูรณาการตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 21 จุด จุดบริการจำนวน 76 จุด และด่านชุมชน จำนวน 502 จุด ในพื้นที่ครอบคลุม ทั้ง 12 อำเภอ เพื่อกวดขันวินัยจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนครพนม

นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานประเพณีสงกรานต์ในหลายพื้นที่มีปัจจัยเสียงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ จากสถิติที่ผ่านมาในช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง บาดเจ็บ (Admit) 9 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากจักรยานยนต์ สาเหตุขับรถเร็วและตัดหน้ากระชั้นชิดพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแอลกอฮอล์และไม่สวมหมวกนิรภัย
สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ รัฐบาลความห่วงใยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและมีความมุ่งมั่นในการลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และขอความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลภายใต้การรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน