X

นครพนม ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างองค์กรแห่งความจงรักภักดี

 

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 ใจความว่า “การเป็นข้าราชการนั้น สำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต กล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง พูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม และคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการทุกคน ปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม” ซึ่งในการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ระดับใดก็ล้วนมีความสำคัญ และถ้าทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสุดความความสามารถ ด้วยใจที่เสียสละ มีความถูกต้อง ระมัดระวัง เที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นธรรม ก็จะส่งผลต่องานทำให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

และการทำกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข็มแข็ง ก่อเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งเป็นการย้ำเตือนใจให้ทุกคนได้รำลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน เสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเรียนรู้การเสียสละความมีระเบียบวินัย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการปฏิบัติงาน ที่เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมได้มีการเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ตลอดจนบุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมกันทำกิจกรรมและได้มีการรายงานไปที่กระทรวงมหาดไทย ก็ได้รับคำชมว่าเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่มีการดำเนินการในลักษณะนี้อย่างเป็นรูปธรรม และได้มีการนำภาพบรรยากาศไปเผยแพร่ในส่วนต่าง ๆ โดยในวันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2566 ) ได้มีการเพิ่มกิจกรรมสวดมนต์ เพิ่มเติมขึ้นมาอีก นอกจากการเคารพธงชาติและการฝึกความเป็นระเบียบวินัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้น คล่องตัวขึ้น กว่าครั้งแรกที่มีการฝึก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองในการเป็นข้าราชการที่ดี และในวันนี้ที่มีการประชุมประจำเดือนของจังหวัดนครพนม ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะเดินทางมาประชุมพร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัด ก็จะได้มีการเชิญชวนให้ทุกหน่วย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ได้นำไปปฏิบัติ ในทุก ๆ เช้าวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน